W.N.128 IJmuidenW.N.127, 128 en 129 waren 3 aaneengeschakelde W.N's welke zich aan de Noordzijde van het landfront bevonden, W.N.128 was het middelste W.N en was uitgebouwd met één bomvrije bunker van het type 502 en had het bouwnummer 5520a. De bemanning van de stelling bestond uit 2 onderofficieren en 18 manschappen. Deze hadden de beschikking over een M.G.311 welke stond opgesteld in een tobruk met koepel. Ook waren er 2 granaatwerpers in de stelling aanwezig en een signalwerfer. In de stelling waren diverse onderkomens gebouwd waaronder enkele Küvers van het type 450a en 450b. In de stelling is een unieke keukenbunker aanwezig welke waarschijnlijk het enige exemplaar in Nederland is. In deze keuken werd zowel voor de bemanning van W.N.128 gekookt, als voor de bemanning van W.N.127. Ook was er nog een VF2a aanwezig welke het bunkernummer 5521 droeg. De stelling is nog voor een groot deel aanwezig, enkel verstopt onder een laag zand. Aan de noordzijde van de stelling lagen diverse mijnenvelden en rondom de stelling lag een prikkeldraadversperring.