Festung IJmuiden

IJMUIDEN

Het oude havenplaatsje IJmuiden ligt gelegen aan het Noordzeekanaal. En via IJmuiden kunnen grote zeeschepen hun doorgang vinden naar het achtergelegen land waaronder Amsterdam. De drie grote sluizen die tussen het Noordzeekanaal en Noordzee liggen waren dan ook van groot belang. Zowel voor de Nederlandse economie, als voor de Duitse bezetter. IJmuiden was dus een belangrijke doorvoerhaven voor beide partijen. Deze locatie in handen hebben was een belangrijke zet. Schade aan de sluizen zou grote gevolgen hebben voor de doorvoer van goederen. Een ander belangrijk punt was dat het achterland beneden het N.A.P ligt. De Nederlandse regering wist ook dat IJmuiden een belangrijke strategische haven was. En is dan ook al in de jaren 30 beginnen te bouwen aan enkele kustbatterijen. Toen Nederland eenmaal bezet was wisten de Duitsers ook de waarde van IJmuiden in te schatten. En begonnen aan de bouw van zware kustbatterijen, zowel links als rechts van het Noordzeekanaal. Het Nederlandse fort wat zich middenin het kanaal bevind werd uitgerust met zware geschutbunker en werd het kernwerk van de Festung IJmuiden!


FESTUNG IJMUIDEN


Rondom de gehele vesting werd en verdedigingslinie gebouwd die geacht werd ondoordringbaar te zijn. Deze linie bestond uit geschutbunkers, antitankmuren, tankgrachten, drakentanden en hoog opgetrokken duinen (steilhang) waar voertuigen niet tegen op konden rijden. Deze voorste linie werd de Hauptkampflinie genoemd. Achter deze linie lagen de manschappenverblijven en munitieruimtes. De Hauptkampflinie werd opgedeeld in verschillende weerstandsnesten die ieder door een eigen eenheid werden geleid. Op deze manier werd de vesting hermetisch afgesloten en er waren dan ook maar enkele doorgangen die men zwaar bewaakten. Bij zo'n doorgang plaatste men een Walzköpersperre die uit twee zware blokken beton bestond die men in geval van nood kon laten zakken om de vesting af te sluiten. De weerstandsnesten werden geacht zelfstandig te kunnen opereren en hadden ieder hun eigen doel. In elke hoek van de vesting werd een zoeklicht stelling gebouwd die het luchtruim moest verlichten tijdens een nachtelijke aanval. De Festung IJmuiden was opgedeeld in drie delen, bestaande uit kampfgruppe, Mitte, Nord en Süd. En werd bestuurt vanuit de het weerstandsnest 109 festungkommando. Op deze locatie zijn vier bunkers gebouwd in een extra zware uitvoering met muren van 3 meter dik.  


OVERZICHT


Wij proberen de aankomende jaren een zo compleet mogelijk overzicht te maken van wat er nog over is van de Festung IJmuiden. Maar omdat ook een groot gedeelde is gesloopt en wij u een zo compleet mogelijk beeld willen geven van waar de Festung IJmuiden ooit uit bestond. Hebben wij besloten om ook aandacht te schenken aan het geen wat gesloopt is, of nog steeds diep onder de grond aanwezig is. Hieronder treft u een lijst met bijna alle weerstandsnesten en facetten die ooit in IJmuiden stonden, of nog steeds staan. Door op een link te klikken gaat uit naar de volgende pagina waar u informatie vind over het desbetreffende W.N  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •