V1 Lanceerbanen in Overijssel


Vergeltungswaffen oftewel V-wapens waren één van de Duitse wonderwapens die er voor moesten zorgen dat het Duitse overwicht in de oorlog hersteld zou worden. De basis voor de V-wapens werden in 1930 al gelegd onder leiding van Wernher von Braun maar kreeg in de laatste fase van de oorlog pas echt vorm. De V1 was een circa 8 meter lang onbemand vliegtuig dat vanaf een lanceerbaan werd afgeschoten richting het doelgebied. De reikweide van een V1 was circa 300 km waarna het wapen hoogte verloor en ontplofte. Vanaf juni 1944 zijn er ongeveer 8000 van deze vliegende bommen afgevuurd naar Londen waarvan er maar 2400 de stad hebben bereikt.

De V-wapens die vanuit Overijssel werden afgevuurd hadden hoofdzakelijk de eind bestemming Antwerpen. Dit omdat de Duitsers wilde voorkomen dat de geallieerde de haven van Antwerpen in handen zouden krijgen en daarmee over een belangrijke havenstad zouden beschikken dicht in de buurt van de Duitse grens. Om dit te voorkomen zijn er in Overijssel circa 25 V1-Lanceerbanen gebouwd waarvan de meeste zich bevonden in het gebied tussen Olst en Zutphen, en Almelo en de Sallandse Heuvelrug. Alle lanceerbanen zijn na de oorlog afgebroken maar op vrijwel alle locaties zijn de funderingen in de grond nog aanwezig.

Rond 2016 hebben wij een groot aantal van deze locaties bezocht waarvan u het resultaat hieronder kunt bekijken.