P-Kazemat HM20

De kazemat ligt op het erf van een boerderij en is niet vrij te bezoeken.

P-Kazemat HM20
Nieuwe Hollandse Waterlinie    
Muiderberg

P-Kazemat HM9

Het plaatsje Hakkelaarsbrug was is de jaren voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog een drukbezocht knooppunt over de Naardertrekvaart. Dit kanaal vormde een verbinding tussen het Gooi en Amsterdam. De ophaalbrug die tevens "Hakkelaarsbrug" heet was hiermee een belangrijke doorgang tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Daarom werden er in de wijde omtrek rondom Hakkelaarsbrug een groot aantal groepsschuilplaatsen gebouwd van het type Pyramide. Ook werden er enkele Mitrailleur en kanon kazematten gebouwd al gebeurde dit al enkele jaren eerder. Tegenwoordig zijn vrijwel alle kazematten dichtgemetseld en niet te betreden. Ook liggen de meeste op privé terrein (Weilanden)


P-Kazemat HM9
Nieuwe Hollandse Waterlinie    
Muiderberg

P-Kazemat HM3

De kazematten rondom Muiderberg kregen in tegenstelling tot vele andere exemplaren geen datum (Jaartal) boven de ingang maar zoals in dit geval de term HM3. Dit staat voor "Hakkellaarsbrug Midden" en het cijfer is het nummer van de kazemat. Deze kazemat ligt op een stukje weiland en word prachtig bewaakt door een aantal bomen die rondom het verdedigingswerk groeien. Opvallend aan dit exemplaar is dat er zicht een tweede ingang aan de achterzijde lijkt te bevinden, al dan niet geheel dicht gemetseld.

P-Kazemat HM3
Nieuwe Hollandse Waterlinie    
Muiderberg

P-Kazemat HM68

Rondom Muiderberg zijn een groot aantal kazematten gebouwd van het type P. Deze Nederlandse verdedigingswerken zijn gebouwd in jaar voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog en waren zogenoemde "Groepsschuilplaatsen type Pyramide"

P-Kazemat HM68
Nieuwe Hollandse Waterlinie    
Muiderberg

Drakentanden

Enkele honderden meters naast de snelweg A6 zijn een aantal Drakentanden te vinden van Nederlandse makelij. De versperring is in de jaren 30 van de vorige eeuw gebouwd en had als doel, net als de vele kazematten die in dit gebied staan. De doorgang naar de Vesting Holland te verhinderen. Hiermee maakte het deel uit van de Nieuwe Hollandse waterlinie. Een mooie website met veel informatie over dit gebied is www.stelling-amsterdam.nl

Nederlandse Drakentanden
Nieuwe Hollandse Waterlinie  
Muiderberg

Nederlandse Tankversperring Muiderberg

Het betreft hier een Nederlandse tankversperring op de voormalige zeedijk in Muiderberg. De versperring is aan het einde van de jaren 30 van de vorige eeuw gebouwd en bestond ooit uit 2 grote blokken beton waar stukken treinrails in waren geplaatst. Tussen de twee blokken was een doorgang vrijgelaten en aan de landzijde sloot de versperring aan op een tankgracht waarvan de rand nog aanwezig is. De tankgracht zelf is helemaal gedempt en er staat nu een woonwijk. Ook de stukken treinrails zijn na de oorlog afgeslepen en verwijderd.

Nederlandse Tankversperring
Nieuwe Hollandse Waterlinie
Muiderberg

621

Van de bunker is alleen nog de Tobruk zichtbaar maar deze verkeert nog in een goede staat. De bunker is van het type 621 en was een Manschappenverblijf voor 12 soldaten. Op het landgoed Beeckestijn zijn in totaal 5 bomvrije bunkers gebouwd waarvan er 4 waren bestemd voor huisvesting en 1 als flankerend geschutsbunker. Deze bunker was van het type 680 en staat in de boeken als gesloopt opgegeven. De andere 4 bunkers zijn nog aanwezig maar twee daarvan zijn na de oorlog afgezonken en liggen diep onder de grond. De bunkers op het landgoed vielen onder 2 weerstandsnesten en dit waren W.N.104 en W.N.105621 - Gruppenunterstand
W.N.105 - Festung IJmuiden
Bouwnummer: 5310

502

De bunker ligt op het terrein van landgoed Beeckestijn en is van het type 502. Op het landgoed werden verschillende bomvrije bunkers gebouwd voor het onderbrengen van de soldaten die als taak de doorgang tot de festung moesten bewaken ter hoogte van de Walzkörpersperre nummer 108. De bunker is tegenwoordig niet meer te betreden en ligt voor het grootste gedeelte verstopt onder een berg zand. Slechts een klein deel van de ingangszijde en de Tobruk zijn zichtbaar.

502 - Doppelgruppenunterstand
W.N.104 - Festung IJmuiden
Bouwnummer: 5308