Latrine - W.N.179 Zandvoort

Het betreft hier mogelijk de enige bunker van W.N.179. Het type is een standaard toiletbunkertje zoals er zo vele langs de Noord Hollandse kust zijn gebouwd. De bunker is nog geheel aanwezig alleen niet toegankelijk. Naast de bunker kunt u er ook genieten van een prachtig uitzicht over de Amsterdamse Waterleidingsduinen.

Latrine
W.N.179 - Amsterdamse Waterleidingsduinen
Stp.Gr. Zandvoort

Restanten - W.N.181 Zandvoort

Diverse restanten welke behoorde tot W.N.181. De Amsterdamse Waterleidingsduinen kent een groot aantal bunkers waarvan er veel toegankelijk zijn. Ook zijn er een groot aantal ingericht als overwinteringsplek voor vleermuizen.

Restanten
W.N.181 - Amsterdamse Waterleidingsduinen
Stp.Gr. Zandvoort

Manschappenverblijf

Het betreft hier een standaard manschappenverblijf behorende tot W.N.181 te Zandvoort. De stelling bevind zich in de Amsterdamse Waterleidingsduinen en bestaat uit enkele bunkers die vrijwel allemaal geheel ondergronds liggen. Onderstaande bunker is één van de weinige zichtbare restanten van de stelling en verkeert in een goede staat.

Manschappenverblijf
W.N.181 - Amsterdamse Waterleidingsduinen
Stp.Gr. Zandvoort

Duitse Gebouwen - Vliegveld Peest

Rond het voormalig vliegveld in Peest zijn door de bezetter diverse panden gebouwd waarvan de meeste nog aanwezig zijn. Het gaat daarbij om diverse onderkomens, een pompgebouw, en diverse panden welke werden gebruikt door de Landwirtschaft voor onder andere het fokken van Angorakonijnen. Al deze panden zijn particulier bezit en vanaf de openbare weg beperkt zichtbaar. Op een kleine afstand van het vliegveld bevind zich ook nog een bosperceel welke in de volksmond bekend staat als het 'benzinebosje' Hier werd door de Duitsers brandstof opgeslagen maar sporen daarvan zijn nauwelijks nog aanwezig.Duitse Gebouwen
Fliegerhorst Norg - Vliegveld Peest
Drenthe  

Hitlerring - Vliegveld Peest

Op het voormalig terrein van het Duitse vliegveld in Peest ligt een bijzondere waterpartij. Officieel draagt het watertje de naam Westerveld maar in de volksmond heet het de Hitlerring. Het meertje is in de Tweede Wereldoorlog aangelegd en diende als waterreservoir voor het vliegveld. Het betreft een ronde kern met vier uitstekende armen waarbij op de kop een diepe put met een pomp aanwezig was. Vanaf de grond lijkt het meertje een gewoon slootje, maar bekijkt men het van uit de lucht dan zal men concluderen dat er iets vreemds aan de hand is met het meertje. Vele mensen willen er dan ook een hakenkruis of een vliegtuig in zien.


Hiterring
Waterreservoir - Fliegerhorst Norg
Vliegveld Peest - Drenthe

Telefoonbunker - Vliegveld Peest

Het Duitse vliegveld bij het Drentse plaatsje Peest is door de Duitsers gebouwd als noodlandingsbaan (Nachtlandeplätze) voor met name Fliegerhorst Eelde. De landingsbanen die in een A-vorm waren aangelegd bevonden zich op het Peesterveld en hadden een lengte van circa 1200 meter. Echter is het vliegveld door de hoge grondwaterstand nooit in gebruik genomen op uitzondering van de Landwirtschaft die er groente kweekte en dieren hielden. De landingsbanen zijn na de oorlog verdwenen maar de Duitse infrastructuur is nog grotendeels aanwezig. Onderstaande bunker is een standaard telefoonbunker welke op diverse vliegvelden nog is terug te vinden. De bunker heeft 60 cm dikke muren en is in gebruikt als overwinteringsplek voor vleermuizen.

Telefoonbunker
Fliegerhorst Norg - Vliegveld Peest
Drenthe  

Officiersbunker

Het betreft hier 1 van de officiersbunkers van de Tigerstelling. De bunker is enkele jaren geleden vrij gegraven en maakt tegenwoordig onderdeel uit van het museumcomplex. Het betreft een dunwandig bouwwerk welke in een goede staat verkeert.

Officiersbunker 
Bp.4 - Stp. V - Nachrichtenanlage Tiger
Tigerstelling - Stp.Gr.Terschelling

L409a - Unterstand mit aufgesetztem Geschützstand

De L409a was een vergelijkbare bunker als de L410a die overigs net als op de Tigerstelling vaak in de nabijheid van elkaar werden gebouwd. Het verschil tussen beide bunkers is dat de L410a een stuk groter was en diverse extra kamers had onder andere voor de luchtfilter installatie en een aparte ruimte voor de onderofficier. Tevens diende de L410a ook als commandopost voor het lichte geschut wat zich in de open beddingen op het dak van de bunkers bevond. De L409a in de Tigerstelling ligt nog altijd geheel onder de grond en is niet (op een klein stukje na) toegankelijk.L409a - Unterstand mit aufgesetztem Geschützstand 2 / 3,7 cm Flak
Bp.4 - Stp. V - Nachrichtenanlage Tiger
Tigerstelling - Stp.Gr.Terschelling

Tobruk

Op de Tigerstelling zijn vermoedelijk 7 Tobruks gebouwd ter verdediging van de stelling. In de meeste gevallen werd er nabij deze Tobruks een manschappenverblijf gebouwd van het type Küver 412 waar de soldaten in verbleven die de Tobruk bemande. Het bunkertje verkeert in een goede staat en is goed toegankelijk.

Tobruk
Bp.4 - Stp. V - Nachrichtenanlage Tiger 
Tigerstelling - Stp.Gr.Terschelling

VF2a - Gruppenunterstand

De onderstaande foto's zijn in de zomer van 2015 gemaakt toen de bunker pas was vrij gegraven. De bunker ligt centraal in de Tigerstelling en maakt tegenwoordig onderdeel uit van het museumcomplex. Zoals op de foto's valt te zien waren ze in 2015 nog druk bezig met het opknappen van de bunker, al kwam deze vrij ongeschonden en in een goede staat onder het zand vandaan.

VF2a - Gruppenunterstand
Bp.4 - Stp. V - Nachrichtenanlage Tiger 
Tigerstelling - Stp.Gr.Terschelling