Manschappenverblijven

Op het Zeeburgereiland te Amsterdam zijn nog 3 bunkers aanwezig welke behoorde tot de Seefliegerhorst Schellingwoude. De 2 onderstaande exemplaren zijn mogelijk schuilplaatsen geweest en bestaan uit gewapend beton van 70 cm dik. De eerste bunker is een dubbel exemplaar en is volgens de BRV tekening een bergplaats. De tweede bunker is een stuk kleiner en nauwelijks zichtbaar. Beide bunkers zijn in gebruik en liggen op privéterrein. Meer info over de bunkers en de stelling kunt u hier vinden.

Manschappenverblijven
Seefliegerhorst Schellingwoude
Amsterdam

4 Kazematten ontdekt in Veessen - IJssellinie 1940

Vrijdag 13 januari 2017 zijn er tijdens werkzaamheden aan de IJsseldijk bij Veessen de restanten boven gekomen van 4 kazematten. De Kazematten behoorde tot de in 1939 aangelegde IJssellinie welke van Kampen tot aan Arnhem liep. Het doel van de Nederlandse linie was het vertragen c.q tegenhouden van een Duitse opmars. De bunkers die nu boven de grond zijn gekomen zijn de volgende exemplaren

S3 - Kazemat nummer 132 - Vrijwel geheel (met beschadigingen) aanwezig
G - Kazemat nummer 125 - Enkele restanten van zichtbaar
G - Kazemat nummer 131 - Vrijwel het hele onderstel aanwezig
G - Kazemat nummer 124 - Enkele restanten van zichtbaar

Volgens een stellingkaart van het gebied is nummer 132 een S3 kazemat, echter na enig locatie onderzoek twijfelen wij daar aan. Nader onderzoek zal spoedig uitsluitsel geven. De overige kazematten zijn "Gietstallen Koepel kazematten" waarvan de koepels zijn verdwenen.

Meer informatie over de kazematten en wat er mee gaat gebeuren zult u binnenkort op deze site zien verschijnen. Voor nu enkele foto's van de terug gevonden "Bunkers"

Kleines Gefechtsstand

Het betreft een "Kleines Gefechtsstand" welke behoorde tot de "Seefliegerhorst Schellingwoude" Het terrein is in 1916 door de Nederlandse marine in gebruik genomen als watervliegveld. Na de Duitse aanval is het Zeeburgereiland (Gemeente Amsterdam) verder uitgebouwd en in gebruik genomen door de "Seenotdienst" (Reddingsbrigade Luftwaffe) De bunker is een standaard type welke op meerdere vliegvelden in ons land is terug te vinden. Meer informatie over de bunkers en vliegveld vind u via de volgende link: Seefliegerhorst SchellingwoudeKleines Gefechtsstand
Seefliegerhorst Schellingwoude
Amsterdam

Seefliegerhorst Schellingwoude


Munitiebunker Vliegveld Teuge - Koude Oorlog

Het clubhuis van de Teugse Klootschieters Vereniging zit gevestigd in een munitiebunker daterend uit de Koude Oorlog en onderdeel van de IJssellinie. In de bunker lag ooit een grote hoeveelheid munitie welke bedoeld was om de IJsselbruggen bij Deventer tijdens een Russische invasie te kunnen opblazen. Voor meer informatie over de bunker zie de website van TKV.

Munitiebunker
Koude Oorlog
Vliegveld Teuge

Duitse Gebouwen - Vliegveld Teuge

Op en rond het vliegveld zijn door de Duitse bezetter 36 bouwwerken gebouwd waaronder 5 bunkers. Van de 5 bunkers zijn er vandaag de dag nog 2 bewaard gebleven. Van de overige gebouwen zijn er tegenwoordig nog 19 van over. Het betreffen met name gebouwen voor huisvesting en de daar bijkomende taken zoals keukens, kantines en waslokalen. In een aantal van deze gebouwen zit een "Eco Tribe" beweging die de Duitse panden van de sloop hebben gered. In de overige gebouwen zitten bedrijven gevestigd of er word particulier in gewoond. Dichtbij het vliegveld staan ook nog 2 garages die nog altijd dienst doen waarvoor ze zijn gebouwd.


Duitse Gebouwen  
Vliegveld Teuge
Gelderland

Manschappenverblijf - Vliegveld Teuge

Het betreft een bijna zelfde bunker als de gene welke hier op steenworp vandaan ligt. Deze bunker heeft alleen een iets andere maatvoering en was in de oorlog voorzien van een houten kap ter camouflage. Ook heeft er ooit een laag metselwerk omheen gestaan welke de camouflage compleet maakte. Van de houten kap is niks meer terug te zien van de muur enkel een klein stukje bij de ingang. Wat rest is een grauwe bunker uit een grauwe tijd. Ook voor deze bunker geld dat de functie niet helemaal duidelijk is maar dat een schuilbunker goede mogelijkheid zou wezen.Mogelijk: Manschappenverblijf / Luftschutzbunker
Vliegveld Teuge
Gelderland

Manschappenverblijf - Vliegveld Teuge

Vliegveld Teuge is in 1936 aangelegd als burgervliegveld en kort voor de oorlog door defensie in gebruik genomen als uitvalbasis voor de Vesting Holland. Al snel heeft defensie het vliegveld weer verlaten en onbruikbaar gemaakt voor een eventuele invasie. Pas in 1943 toonde de Luftwaffe enige interesse voor het vliegveld en maakte het gereed voor gebruik. Hoewel het vliegveld door de Duitse bezetter nooit is gebruikt zijn er wel een aanzienlijk aantal Duitse gebouwen op het terrein te vinden. Voor zo ver wij konden na gaan zijn er nog 2 bunkers aanwezig. Beide bunkers zijn vrijwel identiek alleen is onderstaand exemplaar iets kleiner. Mogelijk gaat het hier om een standaard ontwerp "Luftschutzbunker" maar elke vorm van hard bewijs ontbreekt. Feit is wel dat dit type bunker, met kleine aanpassingen op meerdere door de Duitsers gebruikte vliegvelden in Nederland is te vinden. De bunker op onderstaande foto's heeft een lengte van 5,40 bij 7,40 meter en een muurdikte van 70 cm. Het dak van de bunker is overigs 1 meter dik. In de bunker zijn nog enkele leuke details te bespeuren zo als bijvoorbeeld de originele deur met bakelieten handvatten en het ijzeren luikjes voor de nooduitgang. Ook ligt de bunker nog altijd onder de originele deklaag en is normaliter niet toegankelijk.

Mogelijk: Manschappenverblijf / Luftschutzbunker
Vliegveld Teuge
Gelderland

Overig - Vliegveld Soesterberg

Op en rond de voormalige vliegbasis Soesterberg liggen een hoop restanten uit meer dan 100 militaire vlieggeschiedenis. Restanten uit de vooroorlogse perioden, de Duitse perioden en restanten uit de Koude Oorlog. Hieronder ziet een aantal foto's welke het tonen zeker waard zijn en door ons onder de categorie "overige" zijn geplaatst. Boven de foto's vind u een kleine beschrijving van het object.

Pantseraffuit 15 cm L/24 - Fort bij Velsen

De oorsprong van de geschutskoepel gaat terug naar 1885 toen er langs het Noordzeekanaal een fort verscheen met de naam "Fort bij Velsen" Het fort maakte deel uit van de Stelling van Amsterdam en was uitgerust met 3 van deze geschutkoepels.(Geplaatst in 1903) Het fort is tegenwoordig voor het grootste deel nog aanwezig maar is particulier bezit en niet toegankelijk. Van de 3 geschutkoepels is er 1 nog aanwezig op het fort en is er 1 in de Hoogovens verdwenen. Het derde onderstaande exemplaar na de gedeeltelijke sloop in 1983 via Leiden uiteindelijk in Hoek van Holland beland waar het een lange tijd deel uitmaakte van "Het Fort aan den Hoek van Holland" Onlangs is tegen wil en dank dit fort ontruimt en is de geschutskoepel overgebracht naar het Nationaal Militair Museum te Soesterberg. Het geschut zelf had een kaliber 15 cm en een bereik van circa 8 km.

Pantseraffuit 15 cm L/24 
Oorsprong: Fort bij Velsen
Tegenwoordig: Nationaal Militair Museum te Soesterberg