703 - R006: Pantherstellung

Tegenwoordig zijn er rond Nijkerk nog 3 bunkers van het type 703 aanwezig, Een vierde exemplaar is enkele jaren geleden nog gesloopt tegen al het protest in. In totaal telde Nijkerk vermoedelijk 7 stuks van dit toch wel zeldzame type bunker. Tussen Nijkerk en Amersfoort ligt ook nog een 703 geheel ondergrond, deze is in de jaren 80 geheel afgezonken. Onderstaand exemplaar bevind zich op een boerenerf maar is vanaf de openbare weg goed zichtbaar.

703 - Schartenstand für 8,8 cm Pak 43
Pantherstellung 
Nummer: R006 - Nijkerk

703 - R012: Pantherstellung

De tweede 703 van de Pantherstellung bevind zich eveneens in Nijkerk. Ditmaal ligt de bunker op het terrein van een boerderij. Opvallend aan dit exemplaar is de grote "Mündungsgasgrube" waar het stof wat tijdens het vuren vrij kwam snel kon worden afgevoerd.

703 - Schartenstand für 8,8 cm Pak 43
Pantherstellung 
Nummer: R012 - Nijkerk

703 - R007: Pantherstellung

De bunker bevind zich in een tuin in een woonwijk te Nijkerk en is dan ook niet vrij te bezoeken omdat deze op privéterrein ligt. Tegenwoordig is dit exemplaar de eerste 703 behorende tot de Pantherstellung gezien uit de richting van het IJsselmeer.

703 - Schartenstand für 8,8 cm Pak 43
Pantherstellung 
Nummer: R007 - Nijkerk

Tobruk

De derde en laatste Tobruk welke behoord tot de stelling "Gefechtstand Engelsche Tuin" Rondom Harlingen heeft een hele verdedigingslinie gelegen maar deze is naar alle waarschijnlijkheid geheel gesloopt. De verdedigingswerken in deze stellingen zijn dan ook de enige zichtbare restanten.

Tobruk
Gefechtstand Engelsche Tuin
Stp.Gr. Harlingen 

Tobruk

In de stelling liggen 3 tobruks welke nog zichtbaar aanwezig zijn. Ook ligt er geheel ondergrond nog een dunwandige commandobunker welke enkele jaren geleden tijdens de herinrichting van het park even tijdelijk open heeft gelegen. Voor foto's en meer info over dit bouwwerk zie de website http://www.gefechtstandharlingen.nl/

Tobruk
Gefechtstand Engelsche Tuin
Stp.Gr. Harlingen 

Tobruk

Tobruk behorende tot de stelling "Gefechtstand Engelsche Tuin" Deze stelling bevind zich in Harlingen en tijdens de oorlog kwamen hier de Duitse telefoonlijnen binnen van de Friese kustverdediging.

Tobruk
Gefechtstand Engelsche Tuin
Stp.Gr. Harlingen 

Schijnvliegveld Saasveld - Bedieningsbunker

Rondom vliegveld Twente legde de Duitsers 2 schijnvliegvelden aan, dit met het doel de vijandelijke vliegtuigen weg te houden van het echte vliegveld. Het schijnvliegveld bestond uit 1 landingsbaan, onderstaande bunker en diverse houten barakken. Over de goed opvallende landingsbaan was een smalspoor aangelegd waarover een houten vliegtuig werd voortgetrokken wat vanuit de bunker werd bediend. Tegenwoordig is er op de bunker na niks zichtbaars meer aanwezig.

Bedieningsbunker 
Schijnvliegveld Saasveld
Overijssel 

Munitiebergplaats + Bedding

Als onderdeel van de Stelling Den Helder werden in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog de volgende stellingen gebouwd:

Batterij Helsdiep - 3x 15cm 
Batterij Begraafplaats - 3x 15 cm
Batterij Erfprins Noord - 3x 15 cm
Batterij Vrede en Vrijheid - 3x 15 cm
Batterij Den Hoorn - 3x 15 cm (Texel)
Batterij de Hors - 3x 12 cm (Texel
Batterij Duinrand Noord - 3x 7 cm 
Batterij Falga - 3x 7 cm
Batterij Zanddijk - 3x 7 cm

Onderstaande foto's zijn van 1 van de munitiebergplaatsen en beddingen welke behoorde tot Batterij Begraafplaats. Van enkele stellingen is niks (zichtbaars) meer terug te vinden maar over het algemeen is er nog vrij veel aanwezig.

Munitiebergplaats + Bedding
Batterij Begraafplaats
Stelling Den Helder

Manschappenverblijf

Onderstaand manschappenverblijf maakte ooit onderdeel uit van de "Batterij Begraafplaats" De stelling is eind jaren 30 van de vorige eeuw gebouwd ter bescherming van de Marine haven van Den Helder, samen met nog 8 andere batterijen welke eveneens onderdeel uit maakte van het "Detachement Kustartillerie Den Helder" De bunker ligt net naast de begraafplaats in het verlegde van 1 van de ingangen. Van de Nederlandse stelling zijn nog enkele restanten te zien waaronder onderstaand exemplaar, een munitiebunker en de bijbehorende bedding voor het 15 cm kanon. Buiten de begraafplaats bevinden zich overigs nog enkele restanten maar deze liggen geheel ondergrond.


Manschappenverblijf
Batterij Begraafplaats
Stelling Den Helder

Küver 450a - W.N.141a Den Helder

W.N.141a was een klein weerstandsnest welke zich bevind langs de spoorlijn tussen Den Helder en Alkmaar. Het W.N bestond uit 2 bunkers welke als doel hadden het spoor te verdedigen. Op het spoor stond een Nederlandse kazemat van het type S3 welke was voorzien van een mitrailleur, en in geval van nood een vijandelijke trein uit de richting van Alkmaar kon beschieten. Voor de huisvesting van de soldaten die de mitrailleur kazemat bedienden bouwden de Duitsers er een manschappenverblijf naast van het type "Küver 450a" Dit type was geschikt voor het onderbrengen van 12 soldaten en was zowel voorzien van een betonnen nachtverblijf en een gemetseld dagverblijf. De Nederlandse kazemat is lang geleden al afgebroken maar de Küver 450a is nog altijd aanwezig. Wel is de bunker geheel weggewerkt onder een dikke laag plantenresten en daardoor nauwelijks herkenbaar en niet toegankelijk.

Küver 450a
W.N.141a - V.B. Den Helder
Bouwnummer: 3961