V1 Lanceerbaan - Lettele

Langs de Oerdijk in Lettele ligt nog altijd een vrij intacte fundering van een V1 Lanceerbaan. Deze baan is enkele jaren geleden vrij gegraven en voorzien van een informatief bordje. Op dit bord valt te lezen dat de baan dienst heeft gedaan van 16 december 1944 tot 29 maart 1945. In totaal werden er vanaf deze locatie dan ook 400 V1's afgeschoten die als doel de (reeds bevrijde) haven van Antwerpen hadden.

Type: V1
Gestart: December 1944
Geëindigd: Maart 1945
Schietrichting: Antwerpen
Plaats: Lettele
Provincie: Overijssel

V1 Lanceerbaan - Joppe

Van de tweede lanceerbaan in Joppe is slechts een klein gedeelte zichtbaar. Wel staat er een informatief bordje naast die een zeer beperkte uitleg verschaft over de V1.

Type: V1 
Gestart: December 1944
Geëindigd: Februari 1945
Schietrichting: Antwerpen
Plaats: Joppe
Provincie: Gelderland 

V1 - Richtplatvorm Eefde

Het betreft hier een 'richtplatvorm' voor het richten van de V1, dit gebeurde op een betonnen plaat van circa 12 bij 12 meter waar een magnetisch kompas werd opgehangen en vervolgens via een gradenboog in het beton de juiste richting kon worden bepaald. De gradenboog is dan in het beton nog redelijk zichtbaar. Aan het begin van de oprit tot het platvorm is ook nog een stukje smalspoor terug te vinden waarover naar het schijnt de V1's werden vervoerd. Aan de andere kant van de weg zijn nog enkele restanten van de lanceerbaan terug te vinden waaronder een poer en wat losse brokken beton. Dit doet vermoeden dat er van de baan zelf niks meer is terug te vinden, op de brokstukken na natuurlijk.

Type: V1 + Richtplatvorm
Gestart: December 1944
Geëindigd: Februari 1945
Schietrichting: Antwerpen
Plaats: Eefde / Joppe
Provincie: Gelderland

V1 Lanceerbaan - Holterberg 1

Beide lanceerbanen liggen langs de openbare weg in het prachtige natuurgebied van de Sallandse Heuvelrug. Van de onderstaande baan zijn nog diverse restanten terug te vinden. De banen zijn aan het einde van 1944 gebouwd en hadden als doel Antwerpen. Antwerpen had een belangrijke functie als aanvoerhaven voor de geallieerde troepen die rond die tijd steeds grotere delen van Europa wist te bevrijden.

Type: V1
Gestart: December 1944
Geëindigd: Maart 1945
Schietrichting: Antwerpen
Plaats: Holten
Provincie: Overijssel

V1 Lanceerbaan - Holterberg

Vanaf de Holterberg werden tijdens de laatste jaren van de oorlog vanaf 2 locaties V1's verschoten. Onderstaande foto's zijn van de meest noordelijke baan waar overigs niks zichtbaars meer van terug is te vinden. Wel staan er diverse piketpaaltjes die de contouren van de baan zichtbaar maakt.

Type: V1
Gestart: December 1944
Geëindigd: Maart 1945
Schietrichting: Antwerpen
Plaats: Nijverdal
Provincie: Overijssel

V1 Lanceerbaan - Harfsen 1

Het betreft hier een uitwijkbaan behorende tot de stelling Laren. Hoewel de baan nooit in gebruik is genomen zijn er tegenwoordig nog enkele poeren van de baan terug te vinden op de parkeerplaats van de plaatselijke voetbalclub van Harfsen. Of de gehele fundering van de baan nog ondergronds aanwezig is, is ons niet bekend.

Type: V1
Gestart: Nooit
Geëindigd: N.V.T
Schietrichting: Antwerpen
Plaats: Harfsen
Provincie: Gelderland

V1 Lanceerbaan - Harfsen

Vrijwel de hele fundering van de lanceerbaan is nog aanwezig en onlangs voor een groot deel vrij gegraven. Van de poeren is overigs niks meer te zien maar zijn ongetwijfeld ondergronds nog aanwezig. De baan ligt op openbaar terrein en is goed toegankelijk. Ook staat er een bordje bij die wat algemene informatie verschaft over de V1. Een extra bijzonderheid aan deze baan is dat er in het beton een datum staat, te weten: 12-44, oftewel december 1944, de maand en het jaar waarin de baan is gebouwd.
Type: V1
Gestart: December 1944
Geëindigd: Februari 1945
Schietrichting: Antwerpen
Plaats: Harfsen
Provincie: Gelderland

V1 Lanceerbaan - Castricum

Vanaf 1943 werden langs de Franse kust diverse lanceerplatformen aangelegd voor de zogenoemd V1's. Deze vergeldingswapens werden door middel van een katapult en een lanceerbaan afgeschoten richting de Britse eilanden waar ze grote schade wisten aan te richten. Echter kwam hier na D-Day een eind aan toen steeds meer Franse gebieden in geallieerde handen vielen. De Duitse bezetter besloot daarom de operatie te verplaatsen naar onder andere Nederland. Een groot aantal V1 installaties werden gebouwd in Gelderland en Overijssel in de driehoek, Zwolle, Appeldoorn en Amersfoort. Deze stellingen werden hoofdzakelijk gebouwd om de voor de geallieerde belangrijke haven van Antwerpen te kunnen beschieten. Ook langs de kust werden er heel wat lanceerplatformen gebouwd waaronder 4 stuks in Castricum. Hiervan zijn er tegenwoordig nog 2 zichtbaar en ligt er 1 geheel ondergronds en is er 1 gesloopt tijdens het aanleggen van een kabel. Onderstaand exemplaar is enkele jaren geleden door een school in samenwerking met de Haagse Bunkerploeg weer geheel vrij gegraven en door de PWN voorzien van enkele bordjes. De baan is goed toegankelijk en ligt in een gebied met een aantal restanten uit de oorlog waaronder een Kunstbunker, een tankmuur en nog enkele kleine bunkertjes.

V1 Lanceerbaan 
Castricum

Munitiebergplaats

De Munitiebergplaats bevind zich in de Amsterdamse Waterleidingsduinen en behoort tot W.N.160. De meeste van de bunkers in deze stelling liggen geheel ondergronds of zijn afgesloten en ingericht als onderkomen voor vleermuizen. In de Amsterdamse Waterleidingsduinen liggen een zeer groot aantal bunkers verspreid over een aantal stellingen.

Munitiebergplaats
W.N.160 - Amsterdamse Waterleidingsduinen
Stp.Gr. Zandvoort 

Manschappenverblijf

Wederom een Manschappenverblijf welke behoorde tot W.N.160 in de Amsterdamse Waterleidingsduinen. Ook deze bunker is afgesloten en ingericht als verblijfplaats voor vleermuizen.

Manschappenverblijf
W.N.160 - Amsterdamse Waterleidingsduinen
Stp.Gr. Zandvoort