Marjotstelling Deel 8 - Tobruk

Circa 200 meter buiten de officiële stelling zijn nog enkele restanten te zien welke tot de Marjotstelling behoorde. De meest uit het oog springende exemplaar in de onderstaande Tobruk welke ooit was voorzien van een mortier. Dit is af te leiden aan de paal die in het midden van de Tobruk staat en de ronde ring. In veel gevallen gaat het dan om het type VF58c (rond) in tegenstelling tot het veelvoorkomende type VF58d (achthoekig) Echter zijn er een groot aantal variaties in de Tobruks die weer vallen onder de Bauformen (vaak een simpele aanpassing om het (buitgemaakte) geschut te laten passen) Zie deze Link voor meer info daarover. De Tobruk zelf verkeert in een goede staat.


Tobruk
Deel 8: Marjotstelling
Stp.III H.M. Terschelling

Marjotstelling Deel 7 - Aggregaatgebouw

In deel 7 van de Marjotstelling enkel een Aggregaatgebouw. De bunker ligt aan de achterzijde van de stelling en verkeert niet in een al te beste staat.

Aggregaatgebouw
Deel 7: Marjotstelling
Stp.III H.M. Terschelling

Marjotstelling Deel 6 - Tobruks + Geschutsopstelling

Het zesde deel van de Marjotstelling op Terschelling. In dit deel zijn een drietal Tobruks te zien, een beschadigd manschappenverblijf en een geschutsopstelling welke voor een groot deel onder het zand ligt. Het grootste deel van de stelling is vrij toegankelijk. Enkele van de bunkertjes worden gebruikt als vakantiehuisjes.

Tobruks + Gechutsopstelling
Deel 6: Marjotstelling
Stp.III H.M. Terschelling

Marjotstelling Deel 5 - Open Bedding + Manschappenverblijf

Marjotstelling deel 5, in dit deel onder andere een open bedding, een stuk gemetseld loopgraaf wat op de bedding aansluit en een manschappenverblijf welke zich aan het einde van dit loopgraaf bevind. De foto's zijn genomen in de zomer van 2015.

Open Bedding + Manschappenverblijf
Deel 5: Marjotstelling
Stp.III H.M. Terschelling

Marjotstelling Deel 4 - Opslagbunker + Manschappenverblijf + Latrine

Deel 4 van de twaalfdelige serie over de Marjotstelling. In dit deel niet veel bijzonders, onder andere een opslagbunkertje, een tweetal manschappenverblijven en een latrine. De meeste bunkertjes in dit deel verkeren niet echt in een al te beste staat of liggen vol zand.

Opslagbunker + Manschappenverblijf + Latrine
Deel 4: Marjotstelling
Stp.III H.M. Terschelling

Marjotstelling Deel 3 - Radarbunker + Manschappenverblijf + Tobruk

In het derde deel is een bijzondere bunker te zien, namelijk een bunker waarop halverwege 1943 een radar is geplaatst. Deze radar was van het type "Calais Zerstörersäule" (FuMO 3) en een zelfde bunker en radar bevond zich op Vlieland. Ook in Schoorl stond nog een soort gelijken opstelling. In het dak is nog altijd een groot rond gat te zien waarboven de radar stond. Ook zijn er nog enkele bouten aanwezig waar de radar aan bevestigd zat. Verder is op de foto's nog een Tobruk te zien, wat losse werkjes en een gemetseld loopgraaf.

Radarbunker + Manschappenverblijf + Tobruk
Deel 2: Marjotstelling
Stp.III H.M. Terschelling

Marjotstelling Deel 2 - Open Bedding + Manschappenverblijf

Het tweede deel begint in een gemetseld loopgraaf wat uitkomt bij een simpel bergplaatsje en een manschappenverblijf. Het loopgraaf vervolgd zijn weg en via een kleine trap komt het uit bij 4 munitienissen welke zowel links als rechts in de muur van het loopgraaf zijn gebouwd. Vervolgens is er weer een kleine trap die bij de open bedding uitkomt bovenop het duin. De naam Marjot is een verbastering van Margot, de Duitse Kriegsmarine gebruikte veel meisjesnamen als codenaam voor hun stellingen (Fumo seetakt) De Luftwaffe gebruikte overigs weer dieren en bloemen namen als code voor hun stellingen. In de meeste gevallen kwam de eerste letter dan weer overeen met de plaatsnaam waar de stelling zich bevond (Margot = Midsland, Tiger = Terschelling, Zander = Zandvoort ect.)

Open Bedding + Manschappenverblijf
Deel 2: Marjotstelling
Stp.III H.M. Terschelling

Marjotstelling Deel 1 - Aggregaatgebouw + Bergplaats

In dit eerste deel van de Marjotstelling is een kleine bergplaats te zien en een vrij groot aggregaatgebouw. Beide bunkertjes verkeren in een redelijke staat en zijn te bereiken via een soort met schermuren afgeschermde weg. Via dit punt in de stelling liep een open loopgraaf naar de rest van de stelling maar dit is niet meer aanwezig of ligt geheel onder het zand.

Aggregaatgebouw + Bergplaats
Deel 1: Marjotstelling
Stp.III H.M. Terschelling

Wassermann M - Terschelling

Op de onderstaande foto's is het niet zo heel goed te zien maar het betreft een kruisvormige sokkel voor een "Wassermann M" radarsysteem. Dit type radar was er in verschillende varianten (groottes) welke werden aangeduid als Wassermann S (Schwer 60m) MIII en MII (Mittel 51 en 42m) en L (Leicht 36m) Op Terschelling stond zowel een Wassermann S (West-Batterij) als onderstaande Wassermann M. Dit radarsysteem was bedoeld om vliegtuigen te kunnen waarnemen op een grote afstand tot wel 300 km (afhankelijk van hoe hoog het vliegtuig vloog) In de stelling stonden ooit een tiental bunkers waarvan er enkele zijn gesloopt en nog enkele geheel ondergronds liggen. Op sokkel en een gesloopte bunker na zijn er anno 2015 vrijwel geen zichtbare restanten van de stelling aanwezig.

Wassermann MII - Fundament für Antenne und Abspannung
Stp.Va L - Baupunkt 4
Stp.Gr Terschelling

Restanten Wassermann - Terschelling

Enkele restanten welke zich bevinden in de directe omgeving van de Wassermann M

Restanten
Stp.Va L - Baupunkt 4
Stp.Gr Terschelling