Marjotstelling Deel 3 - Radarbunker + Manschappenverblijf + Tobruk

In het derde deel is een bijzondere bunker te zien, namelijk een bunker waarop halverwege 1943 een radar is geplaatst. Deze radar was van het type "Calais Zerstörersäule" (FuMO 3) en een zelfde bunker en radar bevond zich op Vlieland. Ook in Schoorl stond nog een soort gelijken opstelling. In het dak is nog altijd een groot rond gat te zien waarboven de radar stond. Ook zijn er nog enkele bouten aanwezig waar de radar aan bevestigd zat. Verder is op de foto's nog een Tobruk te zien, wat losse werkjes en een gemetseld loopgraaf.

Radarbunker + Manschappenverblijf + Tobruk
Deel 2: Marjotstelling
Stp.III H.M. Terschelling

Marjotstelling Deel 2 - Open Bedding + Manschappenverblijf

Het tweede deel begint in een gemetseld loopgraaf wat uitkomt bij een simpel bergplaatsje en een manschappenverblijf. Het loopgraaf vervolgd zijn weg en via een kleine trap komt het uit bij 4 munitienissen welke zowel links als rechts in de muur van het loopgraaf zijn gebouwd. Vervolgens is er weer een kleine trap die bij de open bedding uitkomt bovenop het duin. De naam Marjot is een verbastering van Margot, de Duitse Kriegsmarine gebruikte veel meisjesnamen als codenaam voor hun stellingen (Fumo seetakt) De Luftwaffe gebruikte overigs weer dieren en bloemen namen als code voor hun stellingen. In de meeste gevallen kwam de eerste letter dan weer overeen met de plaatsnaam waar de stelling zich bevond (Margot = Midsland, Tiger = Terschelling, Zander = Zandvoort ect.)

Open Bedding + Manschappenverblijf
Deel 2: Marjotstelling
Stp.III H.M. Terschelling

Marjotstelling Deel 1 - Aggregaatgebouw + Bergplaats

In dit eerste deel van de Marjotstelling is een kleine bergplaats te zien en een vrij groot aggregaatgebouw. Beide bunkertjes verkeren in een redelijke staat en zijn te bereiken via een soort met schermuren afgeschermde weg. Via dit punt in de stelling liep een open loopgraaf naar de rest van de stelling maar dit is niet meer aanwezig of ligt geheel onder het zand.

Aggregaatgebouw + Bergplaats
Deel 1: Marjotstelling
Stp.III H.M. Terschelling

Wassermann M - Terschelling

Op de onderstaande foto's is het niet zo heel goed te zien maar het betreft een kruisvormige sokkel voor een "Wassermann M" radarsysteem. Dit type radar was er in verschillende varianten (groottes) welke werden aangeduid als Wassermann S (Schwer 60m) MIII en MII (Mittel 51 en 42m) en L (Leicht 36m) Op Terschelling stond zowel een Wassermann S (West-Batterij) als onderstaande Wassermann M. Dit radarsysteem was bedoeld om vliegtuigen te kunnen waarnemen op een grote afstand tot wel 300 km (afhankelijk van hoe hoog het vliegtuig vloog) In de stelling stonden ooit een tiental bunkers waarvan er enkele zijn gesloopt en nog enkele geheel ondergronds liggen. Op sokkel en een gesloopte bunker na zijn er anno 2015 vrijwel geen zichtbare restanten van de stelling aanwezig.

Wassermann MII - Fundament für Antenne und Abspannung
Stp.Va L - Baupunkt 4
Stp.Gr Terschelling

Restanten Wassermann - Terschelling

Enkele restanten welke zich bevinden in de directe omgeving van de Wassermann M

Restanten
Stp.Va L - Baupunkt 4
Stp.Gr Terschelling

Tobruk

Iets buiten de stelling ligt een Tobruk welke de omgeving onder vuur kon nemen tijdens een vijandelijke aanval. In de Amsterdamse Waterleidingsduinen zijn nog een aantal Tobruks te vinden die over het algemeen in een goede staat verkeren.

Tobruk
W.N.176 - Amsterdamse Waterleidingsduinen 
Stp.Gr Zandvoort

Toilet

Het betreft hier een standaard toilet bunkertje waar 2 soorten van bestaan. Namelijk een groot type en zoals deze een klein type. De bunker is afgesloten en ingericht als vleermuisbunker.

Toilet
W.N.176 - Amsterdamse Waterleidingsduinen
Stp.Gr Zandvoort

Onbekend

Van de bunker is simpelweg te weinig zichtbaar om zonder te graven een gok te doen naar de oorspronkelijke functie.

Onbekend
W.N.176 - Amsterdamse Waterleidingsduinen 
Stp.Gr Zandvoort

Bergplaats

Vrijwel de zelfde bunker als de eerder geplaatste munitiebunkers uit deze stelling alleen is dit exemplaar voorzien van twee kleine raampjes naast de ingang. In deze raampjes zitten nog steeds de originele houten kozijnen welke je in dit gebied nog geregeld in de bunkers ziet zitten. Wat er precies in de bunker werd opgeslagen is ons niet bekend. Mogelijk gaat het hier om een levensmiddelen bergplaats maar dat is slechts een aanname.

Bergplaats
W.N.176 - Amsterdamse Waterleidingsduinen
Stp.Gr Zandvoort

Munitiebunker

Het betreft hier een opslagbunker mogelijk voor het opslaan van munitie. De bunker heeft een aantal grote overeenkomsten met de standaard manschappenverblijven in dit gebied alleen ontbreken de ramen en de schoorsteenpijp.

Munitiebunker
W.N.176 - Amsterdamse Waterleidingsduinen
Stp.Gr Zandvoort