Kazematlinie Oldeneel / Haerst


Kazematlinie Oldeneel / Haerst was een Nederlandse verdedigingslinie welke fungeerde als zijtak van de IJssellinie uit de jaren 30 van de vorige eeuw. De linie was ongeveer 11 kilometer lang en liep vanaf de rivier de IJssel bij Oldeneel via de oostgrens van Zwolle richting de rivier de Overijsselse Vecht bij Berkum waar het de Vecht nog enkele kilometers volgde om vervolgens uit te komen bij het Buurtschap Haerst. Het doel van deze linie was dan ook de stad Zwolle te beschermen tegen een vijandelijke aanval.

De eerste kazemat van deze linie stond vlakbij de IJssel aan de Oldeneelweg in Oldeneel en was van het type S3a. (Nr. 114) Vanaf daar liep de linie langs de huidige wijk de Marslanden om vervolgens uit te komen bij de Kuyerhuislaan. Langs deze weg vinden we vandaag de dag de eerste nog bestaande kazemat van deze linie. De kazemat is van het type S3a (Nr. 209) en staat langs de weg in het weiland. Vervolgens liep de linie richting Berkum waar het aansloot op Vecht. Ook hier vinden we nog een flankerende kazemat van het type B (Nr. 205) die de brug over de Vecht onder vuur kon nemen. Vanaf dit punt volgde de linie de Vecht in noordelijke richting waar we ter hoogte van de Agnietenplas bij het veerpontje richting Haerst nog 2 kazematten aantreffen. Ook deze kazematten zijn van het S3a waarvan de eerst (Nr. 215) in een weiland staat en de tweede (Nr. 204) een honderd meter verderop tussen de Agnietenplas en de Vecht.


Op het bovenstaande kaartje kunt u zien hoe de Kazematlinie Oldeneel / Haerst ongeveer liep. Tegenwoordig is een groot gedeelte bebouwd maar voor de oorlog lagen hier hoofdzakelijk weilanden en akkers. Onderstaand treft u een overzicht van de reeds nog aanwezige verdedigingswerken van deze kleine maar niet minder belangrijke verdedigingslinie rond de provinciehoofdstad van Overijssel.Zie ook: