IJssellinie - Tweede Wereldoorlog


De IJssellinie is een Nederlandse verdedigingslinie welke aan het einde van de jaren 30 van de vorige eeuw is gebouwd langs de rivier de IJssel. Geografisch loopt de linie van Arnhem, via Zutphen, Deventer en Zwolle tot aan het IJsselmeer bij Kampen. De linie bestond uit een groot aantal kazematten van het type S3a Stekelvarken, Flankerende betonkazematten type B, en gietstallen koepelkazematten van het type G. Ter hoogte van bruggen over de rivier werd de linie extra verdedigd door zogenoemde Rivierkazematten waarvan er nog enkele resteren bij Zutphen en Zwolle. Helaas is tegenwoordig zo'n 95% van de IJssellinie gesloopt en zijn er op enkele punten nog kazematten terug te vinden. Onderstaand treft u de kazematten die wij de afgelopen jaren hebben bezocht waarvan het overzicht begint bij de Rivierkazemat Kampen Noord en via Hattem bij Zwolle verder de IJssel afloopt richting het eindpunt. Na de Tweede Wereldoorlog is er onder de dreiging van de Koude Oorlog wederom aan de IJssellinie gewerkt waarvan u het resultaat hier kunt bekijken.