IJssellinie - Koude Oorlog


Na de Tweede Wereldoorlog liepen de spanningen tussen het Westen en de Sovjet Unie dusdanig hoog op dat er de zogenaamde Koude Oorlog ontstond. Hoewel er geen echte oorlog gaande was kon men ook niet spreken over echte vrede. Als westerse reactie op Rusland werd dan ook de Noord Atlantische Verdragsorganisatie opgericht wat beter bekend staat als de NAVO. In dit verdrag werd afgesproken dat een aanval op 1 van de lidstaten zou gelden als een aanval op alle landen die bij dit verdrag waren aangesloten. Van de NAVO landen werd veder verwacht dat ze een defensie zouden opbouwen welke de Russen diende tegen te houden of in ieder geval te vertragen. In Nederland werd daarom in 1951 begonnen met de aanleg van de IJssellinie. Dit inundatiesysteem zou door middel van stuwen een gebied onder zetten van 120 kilometer lang en op sommige plaatsen wel 10 kilometer breed. De stuwen welke de rivier op dat punt diende te blokken werden op 3 locaties gebouwd. De eerste stuw zou de Waal afsluiten en werd gebouwd in de Ooijpolder. De tweede stuw werd gebouwd in Meinerswijk en diende de Rijn de blokken. En de derde en laatste stuw bevond zich in Olst en zou de IJssel afsluiten. Om de kwetsbare stuwen te beschermen werden er een groot aantal kazematten gebouwd voorzien van kanonnen en mitrailleurs. In 1968 werd de IJssellinie definitief opgeheven en daarmee verdwenen ook de stuwen. Wat overbleef waren een groot aantal kazematten en verdedigingswerken die voor een groot deel nog steeds in het landschap zijn terug te vinden. Bunkerinfo.nl heeft de afgelopen jaren bijna de hele IJssellinie bezocht en gefotografeerd en het resultaat daarvan kunt u hieronder terug vinden.