Grebbelinie


Al in 1745 is men begonnen met de aanleg van de Grebbelinie. De linie die draaide om inundatie, en was een voor-verdediging van de Hollandse Waterlinie. In de 18e eeuw heeft de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden opdracht gegeven tot de bouw van de linie. De Grebbelinie begon bij de Grebbeberg in Rheden en liep via het Valleikanaal en de Eem tot aan de Zuiderzee. In 1794 is de Grebbelinie voor het eerst in werking gesteld tijdens een inval van de Eerste Franse Republiek. In de 19e eeuw is de linie in verval geraakt en uiteindelijk in 1926 bijna geheel opgeheven. Jaren later toen de dreiging van een Duitse invasie steeds erger werd is er besloten de linie nieuw leven in te blazen. Tijdens de mobilisatie zijn er honderden kleine kazematten gebouwd bestaande uit hoofdzakelijk vier types. Ontworpen door het Centraal Inundatie en Technisch Bureau (CITD)InformatieAlle kazematten van de Grebbelinie in vijf delen (Circa 120 stuks)


Bijbehorende Linies  

Filmpje

Dit Project is mede mogelijk gemaakt door de volgende bronnen:

http://www.grebbelinie.nl/
http://www.verdedigingswerken.nl/cms/
Rijksdienst voor het cultureel erfgoed

Boeken:
Kazematten in het Interbellum (H.R. Visser en J.S. Van Wieringen)
De Grebbelinie Een cultuurhistorische gids (Bert Rietberg)
Tijdschrift: Grebbelinie in Beeld