Frieslandriegel


De Frieslandriegel of Assener Stellungen was een Duitse verdedigingslinie die vanaf 1944 is aangelegd door de provincies Overijssel, Drenthe en Groningen. Hoewel de naam Frieslandriegel en ook Assener Stellungen naoorlogse bemanningen zijn worden deze toch veelvuldig toegepast in de geschiedschrijving. De linie die eigenlijk uit enkele losse verdedigingslinies bestond begon bij de IJssel in Arnhem waar het aansloot op de Westwall. Vanaf Arnhem liep linie via de IJssel richting Zwolle waar het vervolgens via tankgrachten dwars door Overijssel aansloot op de Drentse Hoofdvaart. Dit gedeelte werd door de Duitsers aangeduid als de IJsselstellung of ook wel de IJssel-Bogen Stellung.

Vanaf de Drentse Hoofdvaart ging de linie over in een aantal andere linie's die werden aangeduid als de Erika Stellung, de Dahlie Stellung, en de Aster Stellung. Deze linies liepen door Drenthe heen waarvan de Aster Stellung bij Groningen weer aansloot op de Goldraute Stellung die liep tot aan de kust bij Delfzijl.

Het doel van de linies was de geallieerde opmars te vertragen die vanaf 1944 steeds verder optrok richting Duitsland. De linies zijn ook heel anders van opbouw zoals bijvoorbeeld de Atlantikwall en de eveneens pas laat in de oorlog gebouwde Pantherstellung. Mede door het gebrek aan bouwmaterialen en de tijdsdruk bestonden de linies hoofdzakelijk uit tankgrachten en loopgraven die zijn gegraven door dwangarbeiders uit werkkampen in de Omgeving. Dit is ook de rede dat er van de linies weinig is bewaard gebleven. De tank en loopgraven zijn na de oorlog weer dichtgegooid of zijn opgenomen in het reeds bestaande netwerk van slootjes en grachten.

Wie echter enig onderzoek doet naar deze linies zal toch tot de conclusie komen dat er nog best veel overblijfselen van zijn terug te vinden. Vanaf de IJssel bij Zwolle is vrijwel de hele tankgracht nog aanwezig tot aan Overijsselse Vecht. Aan weerszijde van de Vecht staan ook nog stukken tankmuur die aansloten op de daar aanwezige tankgrachten en instaat waren om de dijken langs de Vecht af te sluiten. In Drenthe langs de Drentse Hoofdvaart zijn altijd nog enkele kochbunkers te vinden en op het Balloërveld bij Balloo zijn nog diverse grote stukken loopgraaf vaag herkenbaar aanwezig. En zo zijn er nog vele andere bijna vergeten plekken die herinneringen oproepen aan één van de wanhoopsdaden tot het behoud van het duizend jarige rijk.

Onderstaand vind u enkele locaties die wij in het verleden hebben bezocht.