Nederlandse Kazematten en Versperringen


Onderstaand treft u meer informatie over Nederlandse verdedigingswerken die voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd. Het project is nog in opbouw en zal ter zijner tijd worden aangevuld of verder worden uitgebreid.