Groepsschuilplaats Type P - U46 (Vloerplaat)

In dit gebied is goed te zien hoe de groepsschuilplaatsen zijn gebouwd. Dit gebeurde namelijk in drie verschillende fases, althans het storten van het beton. De eerste face bestond uit het storten van de vloerplaat zoals op de onderstaande foto's is te zien. In de tweede fase werd het middenstuk gestort wat liep tot net boven de ingang en het nummer (zie H nummers) De laatste fase bestond vervolgens uit het storten van het dak. Onderstaand exemplaar is vloerplaat van de U46 en is tevens de laatste uit de U serie.

Groepsschuilplaats Type P - U46 
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Groep Naarden - Vak B - Uitermeer

Groepsschuilplaats Type P - U45 (Vloerplaat)

De laatste restanten van groepsschuilplaatsen met de U nummers van Uitermeer liggen in een weiland aan de Klompweg. Het betreffen hier twee vloerplaten van nooit voltooide groepsschuilplaatsen die de nummers U45 en U46 zouden krijgen. De restanten liggen aan de weg die leidt naar Fort Hinderdam. In dit gebied liggen nog meer groepsschuilplaatsen maar deze vallen onder H nummers, zie daarvoor "Kazematten Hinderdam"

Groepsschuilplaats Type P - U45 
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Groep Naarden - Vak B - Uitermeer

Groepsschuilplaats Type P - U44

De groepsschuilplaats met nummer U44 ligt direct naast spoorbaan op het terrein van Pro-Rail. Vanaf de openbare weg is de groepsschuilplaats echter wel goed zichtbaar. Dit exemplaar is geografisch de eerste groepsschuilplaats met een U nummer gerekend vanuit de omgeving Muiden / Muiderberg.

Groepsschuilplaats Type P - U44
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Groep Naarden - Vak B - Uitermeer

Groepsschuilplaats Type P - U43

Dit exemplaar ligt in een tuin aan de Keverdijk en bood onderdak aan manschappen die de naast gelegen Gietstalen Koepelkazemat bemande. Deze G kazemat is één van de weinige die nog voorzien is van de gietstalen koepel al is deze door de dichte begroeiing niet zichtbaar.

Groepsschuilplaats Type P - U43
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Groep Naarden - Vak B - Uitermeer

Groepsschuilplaats Type P - U42

Groepsschuilplaats U42 ligt ten noorden van Fort Uitermeer op openbaar terrein. Ook is de groepsschuilplaats open wat als nadelig gevolg heeft dat er wel wat troep in ligt. Opvallend is dat het frame van de schietgat afsluiting hier hier blauw is en in de overige schuilplaatsen allemaal oranje.

Groepsschuilplaats Type P - U42
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Groep Naarden - Vak B - Uitermeer

Groepsschuilplaats Type P - U29

Rondom Fort Uitermeer stonden in april 1940 elf groepsschuilplaatsen gepland die vermoedelijk nooit meer zijn gebouwd. Deze nooit gebouwde groepsschuilplaatsen waren voorzien van de letter Z wat betekende dat ze extra zwaar uitgevoerd gebouwd moesten worden. Onder deze nooit gebouwde exemplaren bevonden zich ook twee commandoposten. Onderstaand verdedigingswerk is de U29 welke op een weiland naast Fort Uitermeer staat.

Groepsschuilplaats Type P - U29
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Groep Naarden - Vak B - Uitermeer

Groepsschuilplaats Type P - U28

Groepsschuilplaats U28 staat samen met de U27 en de U29 aan de Gooilandseweg tussen Fort Uitermeer en de brug over de Vecht. In deze omgeving hebben nog diverse andere verdedigingswerken gestaan maar deze zijn wegens weg uitbreidingen in het verleden gesloopt. Onderstaand exemplaar is enkel van enige afstand te bekijken.

Groepsschuilplaats Type P - U28
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Groep Naarden - Vak B - Uitermeer

Groepsschuilplaats Type P - U27

In een weiland aan de Gooilandseweg staan drie groepsschuilplaatsen op een rij. Het betreft hier de Onderstaande U27 en de verder op gelegen U28 en U29. Dit exemplaar staat dicht bij de naastgelegen boerderij maar is vanaf de weg goed zichtbaar. In deze omgeving Hebben ook de U24, U25, U26 en de G14 gestaan maar deze zijn gesloopt.

Groepsschuilplaats Type P - U27 
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Groep Naarden - Vak B - Uitermeer

Groepsschuilplaats Type P - U23

Groepsschuilplaats U23 ligt op enige afstand van de U22 aan de Dammerweg. Voor de groepsschuilplaats is echter een muur gemetseld die het verdedigingswerk enigszins aan het oog onttrekt. Achter deze groepsschuilplaats heeft ooit een G kazemat gestaan met nummer G15 maar deze is vermoedelijk niet meer aanwezig.

Groepsschuilplaats Type P - U23 
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Groep Naarden - Vak B - Uitermeer