Loopgraven - Uffelter Binnenveld

Het Uffelter Binnenveld is een circa 100 hectare en rijk gevarieerd natuurgebied waar nog altijd een paar kilometer groot loopgravenstelsel door heen loopt. Het stelsel begint bij de Meeuwenveen wat een barakkenkamp voor de Duitse Luftwaffe soldaten en vliegeniers was. Vanaf dit terrein loopt het stelsel in een grote ronde kring met vele zijtakken en schuttersputjes over het Uffelter Binnenveld weer terug richting Meeuwenveen. Halverwege het stelsel buigt een gedeelte van het loopgraaf af richting een Flakstelling.

Loopgraven
Uffelter Binnenveld
Fliegerhorst Havelte

Duits Hospitaal

Buiten de grenzen van het vliegveld staat een door de Duitsers gebouwd pand wat in de oorlog werd gebruikt als hospitaal. Het pand het een T-vormige omtrek en is ongeveer 34 meter breed en 60 meter lang. De muurdiktes van het gebouw liggen rond de 44 cm en het pand kon daardoor scherfinslagen doorstaan. Tegenwoordig zit er in het gebouw een bedrijf wat zich inzet voor maatschappelijke dienstverlenging.

Duits Hospitaal
Fliegerhorst Havelte
Drenthe

Fundering Hangar

Fliegerhorst Havelte was een Duits vliegveld welke uit twee losse startbanen bestond op enkele kilometers afstand van elkaar. Tussen deze twee landingsbanen liep een heel wegennet waaraan goed verstopt meestal in de bossen de hangars en splitterboxen lagen. De hangars zijn na de oorlog allemaal gesloopt met uitzondering van de onderstaande restanten. Het betreffen hier enkele delen van de fundering van een hangar die behoorlijk overwoekerd in een strook bos liggen.

Fundering Hangar
Fliegerhorst Havelte
Drenthe 

Nationaal Ereveld Loenen

Nationaal Ereveld Loenen is een oorlogsbegraafplaats niet ver van Apeldoorn in de bosrijke omgeving van Loenen. Op de begraafplaats liggen ongeveer 4000 slachtoffers waarvan het grootste deel in de Tweede Wereldoorlog is gevallen. Het gaat hier niet om een militair ereveld maar de meeste graven zijn van burgers die tijdens de oorlog zijn gesneuveld. Ook liggen er veel mensen begraven die actief waren in het verzet. Naast graven uit de Tweede Wereldoorlog liggen er ook oorlogsslachtoffers begraven die na de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in bijvoorbeeld Nederlands-Indië of nog veel recenter in Irak of Afghanistan. Het ereveld is anders als andere oorlogsbegraafplaatsen en bestaat niet uit rijen met witte kruizen maar is veel speelser bijna parkachtig aangelegd. De grafstenen bestaan uit liggende blokken natuursteen met daarop de naam en datum van sterven. Op het ereveld liggen ook graven waarvan de naam nog altijd niet bekend is. Defensie is gelukkig bezig met het vergelijken van DNA wat in een enkel geval al tot een match heeft geleid.

Nationaal Ereveld Loenen
Oorlogsbegraafplaats
Apeldoorn / Loenen

Oorlogsgraven Rusthof

Op begraafplaats Rusthof in Amersfoort liggen circa 400 personen begraven die tijdens de Eerste en Tweedewereldoorlog zijn gestorven. Deze personen zijn afkomstig uit 15 verschillende landen. 150 van deze personen zijn Nederlanders die zijn omgekomen in Kamp Amersfoort, het gaat hier hoofdzakelijk om leden van het verzet en politiek gevangenen. 200 graven zijn van geallieerde soldaten die in de meeste gevallen hier in de omgeving zijn neergestort. Onder hun bevinden zich veel Engelse en Canadese maar ook Polen, Belgen en Fransen hebben hier hun laatste rustplaats gevonden.Oorlogsgraven Rusthof
Amersfoort / Leusden
WO1 en WO2

Russisch Ereveld Amersfoort

Het Russisch Ereveld Amersfoort is een begraafplaats waar 865 oorlogsslachtoffers liggen begraven uit de voormalige Sovjet-Unie. 101 van deze mensen zijn door de Duitsers gevangen genomen in het naast gelegen Kamp Amersfoort waarvan het grootste deel in april 1942 is gefusilleerd, de rest was al eerder door zieke en terreur in Kamp Amersfoort gestorven. De overige Sovjet slachtoffers zijn elders in Nederland gevallen en na de oorlog op het Ereveld herbegraven. Het Ereveld is in 1948 geopend op de reeds bestaande begraafplaats Rusthof. Hier liggen nog meer oorlogsslachtoffers begraven en zijn diverse monumenten aanwezig. Voor meer informatie zie: https://russisch-ereveld.nl/


Russisch Ereveld Amersfoort
Sovjet-Unie Begraafplaats Rusthof
Amersfoort / Leusden

Belgenmonument Amersfoort

Het Belgenmonument in Amersfoort is een gedenkplaats voor de Belgische vluchtelingen die ten tijde van de Eerste Wereldoorlog naar Nederland zijn gevlucht. Het monument wat zich bevind op de Amersfoortse Berg is het grootste monument van Nederland en is gebouwd door Belgische soldaten tussen 1917 en 1919. Toch werd het monument pas in 1938 officieel geopend door de toenemende spanning tussen Nederland en België die tot stand kwam na de beëindiging van de Eerste Wereldoorlog. Vandaag de dag is het een prachtig onderhouden monument in een bijzondere bouwstijl die het bezoeken zeker een keertje waard is. Meer informatie over het monument en de achtergronden is te vinden op Wikipedia

Belgenmonument Amersfoort
Eerste Wereldoorlog
Amersfoortse Berg

Belgisch Militair Ereveld 1914 - 1918

Op de Algemene begraafplaats in Harderwijk is gedeelte ingericht als Belgisch Militair Ereveld. Op dit ereveld liggen 225 Belgische militairen begraven die in de Eerste Wereldoorlog na de val van Antwerpen met nog circa 33.000 militairen naar het neutrale Nederland zijn gevlucht om het krijgsgevangenschap te ontlopen. Zij werden na aankomst in Nederland volgens de regels van de internationale conventie van Den Haag ontwapend, geïnterneerd en ondergebracht op diverse locaties in Nederland. Tijdens hun verblijf in ons land zijn er enkele honderden gestorven aan onder andere de Spaanse griep. Deze overledenen lagen een lange tijd verspreid door Nederland begraven tot zij in 1960 te samen zijn gebracht op deze locatie in Harderwijk. 

Belgisch Militair Ereveld
Eerste Wereldoorlog
Harderwijk

Belgische graven in Nunspeet

In het Veluwse plaatsje Nunspeet is een trieste herinnering te vinden die heeft te maken met de Eerste Wereldoorlog. Tijdens deze oorlog was er in Nunspeet een vluchtoord voor Belgische vluchtelingen die voornamelijk afkomstig waren uit de lagere klassen. In het opvangkamp hebben zo'n 6.500 vluchtelingen gezeten verdeeld over diverse barakken. Het sterfte cijfer in het kamp was hoog want in het eerste jaar zijn er al meer dan 260 kinderen overleden aan ziektes en andere verschrikkingen als triest resultaat van deze grote oorlog. Zij zijn na de Eerste Wereldoorlog begraven op de Algemene Begraafplaats in Nunspeet in anonieme graven. Slechts gietijzeren bordjes met een nummer, zo'n 650 stuks doen herinneren aan de tragedie die zich hier op dit kleine stukje van de aarde heeft voltrokken. Hier niet ver vandaan is nog een Belgische begraafplaats te vinden waar 225 Belgische militaire liggen begraven op een keurig onderhouden ereveld vol met eer en lof. De 650 Belgische, hoofdzakelijk kinderen in Nunspeet lijken triest genoeg wel vergeten...

Belgische Graven
Eerste Wereldoorlog
Vluchtoord Nunspeet

NAVO-Pompstation

Achter deze hekken, wallen en bosjes ligt een bunker daterend uit de Koude Oorlog. De bunker deed dienst als pompstation voor een NAVO pijpleiding die brandstof vanuit de haven van Rotterdam naar diverse vliegvelden in Nederland vervoerde. Tegenwoordig word de bunker gebruikt door kunstenaars onder de naam Studio Omstand, de bunker staat plaatselijk bekend als de geheime bunker en is niet toegankelijk.

NAVO-Pompstation
Vliegbasis Deelen
Koude Oorlog