Löwenzahn I - Franeker

Friesland kende tijdens de oorlog twee Jägerleitstellungen die werden aangeduid als Löwenzahn (Paardenbloem) Löwenzahn II bevond zich in het plaatsje Menaldumadeel en Löwenzahn I bevond zich in Franeker. Van laatst genoemde stelling is slechts een klein gebouwtje bewaard gebleven welke volgens de overleving te boek staat als een woongebouw. Tot voor kort stond het gebouw op een schoolplein maar de oude school is reeds afgebroken en het terrein ligt momenteel brak bij.

Woongebouw
Löwenzahn I
Franeker

Bunker Koehool

In het Friese gehucht Koehool is er door de Duitsers een kleine stelling gebouwd ter verdediging van het luchtruim. In de Zeedijk verschenen enkele bunkers waarvan onderstaande bergplaats als enige bewaard is gebleven. In de directe omgeving van de stelling stonden diverse stukken geschut opgesteld waarvan enkele plateau's nog vaag in het landschap herkenbaar zijn. Tegenwoordig doet de bunker dienst als permanente expositieruimte en word deze af en toe opengesteld voor publiek. Meer informatie over de bunker kunt u vinden op de volgende website: www.bunkerkoehoal.nlBunker Koehool
Sedyk / Zeedijk
Friesland

Observatiebunker Noarderleech

Rond 1940 bouwde de Duitse bezetter lang de Friese kust een oefenveld waar de bommenwerpers behorende tot Fliegerhorst Leeuwarden konden oefenen met droppen van hun bommenlast. Dit gebeurde door het afwerpen van betonnen oefenbommen op in landschap gemarkeerde punten. In deze oefenbommen zat een glazenflesje met een chemische vloeistof die na de inslag hevig begon te roken. Op deze manier kon vanuit de observatiebunker de oefening worden gevolgd en worden gecoördineerd. Tevens werd het terrein waarschijnlijk gebruikt als "Notabwurfplatz" waar de Duitse bommenwerpers hun overgebleven bommenlast konden dumpen om vervolgens weer veilig te kunnen landen op het vliegveld in Leeuwarden. De bunker zelf is enigszins een standaard observatiebunker voor dit soort oefenvelden en is in Nederland meerdere keren gebouwd. Tot eind jaren 70 heeft er langs het IJsselmeer bij Huizen een vrijwel identiek exemplaar gestaan. De bunker heeft 55 cm dikke muren en voorzien van diverse observatiesleuven. Tussen deze sleuven is op onderstaande foto's een inham te zien waar tijdens de oorlog een spiegel was geplaatst voor een betere observatie van het luchtruim. Tegenwoordig is het Noarderleech een meer dan prachtig buitendijks natuurgebied wat aansluit op de Waddenzee. Vanaf het dak van de bunker heeft u dan ook een prachtig uitzicht op het gebied waar een zeer groot aantal weidevogels leeft en broed.

Observatiebunker Noarderleech
Oefenveld van Fliegerhorst Leeuwarden
Friesland

Latrine - W.N.179 Zandvoort

Het betreft hier mogelijk de enige bunker van W.N.179. Het type is een standaard toiletbunkertje zoals er zo vele langs de Noord Hollandse kust zijn gebouwd. De bunker is nog geheel aanwezig alleen niet toegankelijk. Naast de bunker kunt u er ook genieten van een prachtig uitzicht over de Amsterdamse Waterleidingsduinen.

Latrine
W.N.179 - Amsterdamse Waterleidingsduinen
Stp.Gr. Zandvoort

Restanten - W.N.181 Zandvoort

Diverse restanten welke behoorde tot W.N.181. De Amsterdamse Waterleidingsduinen kent een groot aantal bunkers waarvan er veel toegankelijk zijn. Ook zijn er een groot aantal ingericht als overwinteringsplek voor vleermuizen.

Restanten
W.N.181 - Amsterdamse Waterleidingsduinen
Stp.Gr. Zandvoort

Manschappenverblijf

Het betreft hier een standaard manschappenverblijf behorende tot W.N.181 te Zandvoort. De stelling bevind zich in de Amsterdamse Waterleidingsduinen en bestaat uit enkele bunkers die vrijwel allemaal geheel ondergronds liggen. Onderstaande bunker is één van de weinige zichtbare restanten van de stelling en verkeert in een goede staat.

Manschappenverblijf
W.N.181 - Amsterdamse Waterleidingsduinen
Stp.Gr. Zandvoort

Duitse Gebouwen - Vliegveld Peest

Rond het voormalig vliegveld in Peest zijn door de bezetter diverse panden gebouwd waarvan de meeste nog aanwezig zijn. Het gaat daarbij om diverse onderkomens, een pompgebouw, en diverse panden welke werden gebruikt door de Landwirtschaft voor onder andere het fokken van Angorakonijnen. Al deze panden zijn particulier bezit en vanaf de openbare weg beperkt zichtbaar. Op een kleine afstand van het vliegveld bevind zich ook nog een bosperceel welke in de volksmond bekend staat als het 'benzinebosje' Hier werd door de Duitsers brandstof opgeslagen maar sporen daarvan zijn nauwelijks nog aanwezig.Duitse Gebouwen
Fliegerhorst Norg - Vliegveld Peest
Drenthe  

Hitlerring - Vliegveld Peest

Op het voormalig terrein van het Duitse vliegveld in Peest ligt een bijzondere waterpartij. Officieel draagt het watertje de naam Westerveld maar in de volksmond heet het de Hitlerring. Het meertje is in de Tweede Wereldoorlog aangelegd en diende als waterreservoir voor het vliegveld. Het betreft een ronde kern met vier uitstekende armen waarbij op de kop een diepe put met een pomp aanwezig was. Vanaf de grond lijkt het meertje een gewoon slootje, maar bekijkt men het van uit de lucht dan zal men concluderen dat er iets vreemds aan de hand is met het meertje. Vele mensen willen er dan ook een hakenkruis of een vliegtuig in zien.


Hiterring
Waterreservoir - Fliegerhorst Norg
Vliegveld Peest - Drenthe

Telefoonbunker - Vliegveld Peest

Het Duitse vliegveld bij het Drentse plaatsje Peest is door de Duitsers gebouwd als noodlandingsbaan (Nachtlandeplätze) voor met name Fliegerhorst Eelde. De landingsbanen die in een A-vorm waren aangelegd bevonden zich op het Peesterveld en hadden een lengte van circa 1200 meter. Echter is het vliegveld door de hoge grondwaterstand nooit in gebruik genomen op uitzondering van de Landwirtschaft die er groente kweekte en dieren hielden. De landingsbanen zijn na de oorlog verdwenen maar de Duitse infrastructuur is nog grotendeels aanwezig. Onderstaande bunker is een standaard telefoonbunker welke op diverse vliegvelden nog is terug te vinden. De bunker heeft 60 cm dikke muren en is in gebruikt als overwinteringsplek voor vleermuizen.

Telefoonbunker
Fliegerhorst Norg - Vliegveld Peest
Drenthe  

Officiersbunker

Het betreft hier 1 van de officiersbunkers van de Tigerstelling. De bunker is enkele jaren geleden vrij gegraven en maakt tegenwoordig onderdeel uit van het museumcomplex. Het betreft een dunwandig bouwwerk welke in een goede staat verkeert.

Officiersbunker 
Bp.4 - Stp. V - Nachrichtenanlage Tiger
Tigerstelling - Stp.Gr.Terschelling