Hartscherbunker 4

https://www.bunkerinfo.nl/2020/07/hartscherbunker-4.htmlDe bunker behoort tot W.N.7a M op het waddeneiland Terschelling. De bunker is een zogenoemde Hartscher-bunker en had vermoedelijk de functie als bergplaats. Van dit type zijn er een aantal gebouwd in deze stelling waarvan er in ieder geval twee te bezoeken zijn. De foto's dateren uit 2015.

Hartscherbunker 4
W.N.7a M 
Stp.Gr. Terschelling

Hartscherbunker 3

https://www.bunkerinfo.nl/2020/07/hartscherbunker-3.htmlDe bunker behoort tot W.N.7a M wat de meest oostelijke stelling is op Terschelling. De ingang is goed zichtbaar en geeft toegang tot een ruimte met een koepeldak. In de stelling zijn diverse soortgelijke werken aanwezig waarvan er enkele toegankelijk zijn. De stelling zelf ligt behoorlijk afgelegen dus een flinke wandeling om er te komen is onvermijdelijk. Overigs is dat geen straf aangezien de natuur prachtig is in dit gebied.

Hartscherbunker 3
W.N.7a M
Stp.Gr. Terschelling

Hartscherbunker 2

https://www.bunkerinfo.nl/2020/07/hartscherbunker-2.htmlW.N.7a M was een infanteriestelling op de Boschplaat op Terschelling. In de stelling waren circa 29 bunkers aanwezig die allen dunwandig waren uitgevoerd. Onderstaand exemplaar was een zogenoemde Hartscherbunker met als functie mogelijk een manschappenverblijf. Vandaag de dag zijn er nog enkele bunkers van deze stelling zichtbaar aanwezig.

Hartscherbunker 
W.N.7a M
Stp.Gr. Terschelling

Hartscherbunker 1

https://www.bunkerinfo.nl/2020/06/hartscherbunker.htmlHet betreft hier een Hartscher bunker welke behoorde tot de stelling W.N.7a M. Deze stelling is de meest oostelijke stelling op het eiland Terschelling en bestaat uit een aantal nog toegankelijke bunkers. In de bunker staan een hoop oude namen op de muren geschreven en aantal tekeningen.

Hartscherbunker 1
W.N.7a M
Stp.Gr. Terschelling

Manschappenverblijf

Het bunkertje was vermoedelijk ooit een manschappenverblijf welke behoorde tot de Duitse stelling W.N.15 H.L. De stelling bevind zich rondom de vuurtoren van Texel en bestaat vandaag de dag nog uit een klein aantal bunkers. Dit exemplaar is tegenwoordig in gebruik als schuurtje maar verkeert verder in een goede staat.

Manschappenverblijf
W.N.15 H.L
Stp.Gr. Texel

Tobruk

De Tobruk bevind zich op het Waddeneiland Texel en maakte deel uit van de Duitse stelling W.N.15 H.L. Wellicht betreft hier één van de meest geziene bunkertjes van ons land aangezien deze zich direct naast de vuurtoren bevind. De tobruk bevind zich overigs wel op terrein waar je niet mag komen maar is zowel vanaf het pad als vanuit de vuurtoren goed zichtbaar. Ook in de vuurtoren zelf zijn nog de nodige sporen van strijd te vinden in de vorm van een groot aantal kogelgaten.

Tobruk
W.N.H.L
Stp.Gr. Texel

Nieuwe Schietbaan - Gorsselse Heide

De Gorsselse Heide is een prachtig natuurgebied in de Gelderse gemeente Lochem. Het terrein is vanaf circa 1856 altijd afgesloten geweest omdat het door defensie werd gebruikt als militair oefenterrein. Gelukkig is het gebied tegenwoordig vrij toegankelijk en zijn er op diverse plekken nog de nodige bouwwerken uit de defensietijd terug te vinden. Het gebied is qua defensie overblijfselen in twee delen te verdelen namelijk een oude schietbaan uit circa 1900 tot 1950 en een veel nieuwer gebied wat op de onderstaande foto's is te zien uit circa 1950 tot 2000.Nieuwe Schietbaan
Gorsselse Heide 
Lochem - Gelderland

Oude Schietbaan - Gorsselse Heide

Op de Gorsselse Heide niet ver bij Zutphen uit de buurt liggen de restanten van twee oude Nederlandse schietbanen. Het terrein wat op de onderstaande foto's is te zien is als militair oefenterrein in gebruik geweest vanaf halverwege de 19e eeuw. De schietbaan zelf dateert overigs uit de eerste helft van de 20e eeuw. Het vrij kleine complex bestaat uit een door een sloot omringd stukje land wat via een toegangspoort is te betreden. Eenmaal op het terrein liggen de restanten van de schietbaan bestaande uit enkele betonnen spanden en een grote achterliggende aarde kogelvanger met een schijvenloodsje.Oude Schietbaan
Gorsselse Heide
Lochem - Gelderland

Fundering Y-Pijler - Nummer 2

Het betreft hier de tweede fundering welke in 2019 in Harderwijk is terug gevonden tijdens grondwerkzaamheden. Ook hier gaat het zeer waarschijnlijk weer om een fundering van een Y-Pijler net als de al eerder terug gevonden restanten die overigs grote overeenkomsten vertoont met deze maar toch net even anders is. Beide funderingen bestaan al dan niet meer compleet uit acht poeren waar de toren op rusten. In het midden van deze toren stond de zogenoemde "Messhütte" of radiohut. Hiervan zijn de omgeklapte funderingsmuren ook nog aanwezig. Hierop heeft de gemetselde radiohut gestaan waarvan nog enkele kleine delen met groene camouflage kleuren zijn terug te vinden.


Fundering Y-Pijler - Nummer 2 
Stellung Hase - Harderwijk 
Foto's 17 November 2019