Splitterboxen

In het beboste gebied rond Fliegerhorst Havelte hebben tiental splitterboxen gestaan waarvan ongeveer de helft is bewaard gebleven. Op reliëfkaarten zijn de aarden wallen duidelijk te herkennen en ook ter plaatse zijn ze met enige moeite terug te vinden. Binnen deze aarden wallen konden Duitse vliegtuigen gestald worden die via rolbanen naar de startbanen konden rollen. In enkele splitterboxen zijn nog beton resten terug te vinden die mogelijk tot de fundering van een schuifdeur behoorde.

Splitterboxen
Fliegerhorst Havelte
Drenthe

Kleine Startbaan

De tweede startbaan van Fliegerhorst Havelte lag op circa 2 kilometer afstand van baan 1 en had een lengte van 750 meter (70 meter breed). Deze kleinere baan is door het beëindigen van de oorlog nooit in gebruikt geweest en was in mei 1945 dan ook nog in aanbouw. Vandaag de dag is de baan nog altijd zichtbaar aanwezig. Aan de linkerkant van de baan liep een lange rolbaan vanaf de startbaan richting de tegenwoordige Van Helomaweg die door de Duitsers is verbreed en eveneens diende als rolbaan. Aan deze weg lagen ook de hangars en opstelplaatsen voor de vliegtuigen die van de baan gebruik zouden gaan maken. De fundering van 1 van de hangars is nog altijd aanwezig maar voor de rest herinnert vrijwel niks meer in dit gebied aan de oorlogsperioden. De Van Helomaweg is tegenwoordig een vrij drukke weg tussen Havelte en het verderop gelegen Frederiksoord. Het onderste deel van de rolbaan is nog in originele staat aanwezig en word gebruikt door militaire voertuigen die oefenen in dit gebied. Het bovenste deel van de rolbaan is vrijwel geheel opnieuw met straatklinkers aangelegd en draagt tegenwoordig de naam Schipslootweg. Ter misleiding zijn er rond Fliegerhorst Havelte ook nog 2 schijnvliegvelden aangelegd waarvan de eerste zich bevond nabij het Friese Wold (Oude Willem, gemeente Diever) en een tweede schijnvliegveld werd aangelegd in het plaatsje Zorgvlied (gemeente Westerveld) Van beide schijnvliegvelden is waarschijnlijk niks bewaard gebleven.

Kleine Startbaan
Fliegerhorst Havelte
Drenthe

Grote Startbaan

De eerste startbaan van het vliegveld lag horizontaal aan de Nieuwe Ruiterweg en is in zijn geheel nog aanwezig. Met de aanleg van Startbahn I is in 1942 begonnen en is in 1943 voltooid. Deze baan had een breedte van 80 meter en lengte van een goede 1400 meter. Tegenwoordig is dit een groenstrook maar in de oorlog was de hele baan voorzien van een dubbele laag klinkers waar ter camouflage een laag graszode op is gelegd. Na de oorlog zijn de circa 1 miljoen straatklinkers weer hergebruikt voor diverse wederopbouw projecten in onder andere de randstad. Aan de onderzijde van de baan was een groot rolveld aanwezig wat omheind werd door de hoofd-rolbaan. Aan deze rolbaan lagen diverse hangars en gebouwen die dienst deden als commandocentra voor de vliegleiding en de weerberichtendienst Ook lagen hier de Gefechtsstand en was een een brandstofdepot en een brandweerkazerne. Op deze locatie staat tegenwoordig een moderne woonwijk en hier is op het Wachtgebouw na, die aan de voormalige poort van het vliegveld stond vrijwel niks meer aanwezig.

Grote Startbaan
Fliegerhorst Havelte
Drenthe

Wachtgebouw

Het Duitse wachtgebouw is op deze locatie het enige wat uit de oorlogsjaren bewaard is gebleven. Links van dit gebouw stond in de oorlog de toegangspoort die toegang gaf tot het vliegveld. De overige Duitse gebouwen zijn na de oorlog allemaal gesloopt en vervangen tot woningen die nu een woonwijn vormen. In het wachtgebouw zat in de oorlog ook een cellencomplex.

Wachtgebouw
Fliegerhorst Havelte
Drenthe

Toiletgebouw en Waterreservoir

Op deze locatie hebben diverse Duitse gebouwen gestaan waarvan alleen het Toiletgebouw bewaard is gebleven. In de oorlog stonden hier een viertal loodsen die mogelijk gebruikt waren door de arbeiders die bij de naastgelegen zandafgraving werkzaam waren. Ook is er op deze locatie nog een betonnen waterreservoir aanwezig en mogelijk nog wat brokstukken van een schuilbunker die hier heeft gestaan. De overige gebouwen zijn vrijwel direct na de oorlog weer afgebroken.

Toiletgebouw en Waterreservoir
Fliegerhorst Havelte
Drenthe

Meeuwenveen

Op deze locatie verrees een barakkenkamp voor de Reichsarbeitsdienst bestaande uit circa 15 gebouwen. Op het terrein wat tegenwoordig word aangeduid als het Meeuwenveen liggen een 3 tal legerinningsgebouwen die in de eerste tijd bestemd waren voor de Luftwaffe-helferinnen, Dit was een vrouwelijke tak van de Luftwaffe die in de nabij gelegen munitiewerkplaats werkte. Later zijn deze panden gebruikt voor de huisvesting van de Luftwaffe piloten. De panden zijn nog altijd in goede staat aanwezig en in gebruikt door een bedrijf. De gebouwen hebben een gemiddelde lengte van 28 bij 14 meter en een muurdikte van 55 cm. Tussen de legeringsgebouwen bevind zich ook nog een Duits transformatorhuisje. Op enkele honderden meters afstand hebben bij de Konijnenbergen nog enkele Duitse panden gestaan die allemaal na de oorlog zijn gesloopt. Het betroffen hier diverse legeringsgebouwen en gebouwen voor de persoonlijke hygiëne. Ook was er op deze locatie een waterzuivering aanwezig waarvan delen van het gemetselde riool en putten op diverse punten nog zijn terug te vinden. Voor meer informatie over Fliegerhorst Havelte zie deze link

Meeuwenveen
Fliegerhorst Havelte
Drenthe