Tobruk

In W.N.9 HM is slechts één Tobruk gebouwd aan de rand van de stelling. Deze Tobruk is nog altijd zichtbaar aanwezig als één van de laatst zichtbare sporen in dit gebied. Hoewel de Tobruk vrij publiekelijk ligt is deze toch nog in een goede staat. 

Tobruk
W.N.9 HM
Stp.Gr. Terschelling

Manschappenverblijf

W.N.9 HM was een Duitse stelling op de Dellewal op Terschelling. De stelling bestond uit circa 37 bouwwerken waarvan maar weinig bewaard is gebleven. Eén van de bewaard gebleven gebouwen is onderstaand manschappenverblijf. Links van dit pand stond de kantine van de stelling en daarnaast stonden nog twee soort gelijke panden als onderstaande. Dit pand is tegenwoordig in gebruik als woonhuis.

Manschappenverblijf
W.N.9 HM
Stp.Gr. Terschelling

Sockel

Het betreft hier een sockel of voetstuk van vermoedelijk een licht gewicht stuk geschut. Wat er precies op heeft gestaan is ons niet bekend. Het bestaat uit een vierkante betonnen plaat van circa 1 m bij 1 m met daarop de bevestigingsbouten. 

Sockel
W.N.9 HM
Stp.Gr. Terschelling

W.N.9a M - Terschelling

W.N.9a M op Terschelling was een schijnwerperstelling waar vandaag de dag nog maar weinig is te zien. De stelling bestond uit een klein aantal bouwwerken die hoofdzakelijk waren gebouwd van zoden en hout. In de stelling stond een schijnwerper opgesteld met bijbehorende apparatuur. Ook was er een Tobruk aanwezig en kleine mitrailleur opstelling. Voor zo ver wij konden achterhalen zijn onderstaande restanten de enige zichtbare sporen binnen dit gebied.

Restanten schijnwerperstelling
W.N.9a M
Stp.Gr. Terschelling

Bergplaats

Deze bergplaats is afwijkend van de overige bergplaatsen in deze stelling. Zo heeft deze geen rond dak en zijn ook de scherfmuren anders gesitueerd. 

Bergplaats 5
W.N.7b H
Stp.Gr. Terschelling

Mitrailleur opstelling

Vermoedelijk betreffen dit twee mitrailleur opstelling welke zijn gebouwd aan de rand van de stelling aan weerszijde van de doorgaande weg. Helaas verkeert het werk niet in een al te beste staat en ligt het voor het grootste deel onder de grond.

Mitrailleur opstelling
W.N.7b H
Stp.Gr. Terschelling

Mitrailleur opstelling

In W.N.7b H zijn diverse versterkte opstellingen gebouwd voor mitrailleurs. Onderstaand is een simpel uitgevoerd betonnen muurtje van circa 30 cm dik. In de stellingen liggen nog diverse MG opstellingen in diverse varianten. 

Mitrailleur opstelling 1
W.N.7b H
Stp.Gr. Terschelling

Bergplaats

Deze bergplaats heeft in tegenstelling tot zijn voorgangers enkele bijzonderheden. Zo zit er boven de ingang een raampje en is het dak voorzien van een stalen golfplaat. 

Bergplaats 4
W.N.7b H
Stp.Gr. Terschelling

Bergplaats

De bergplaatsen in deze stelling hebben een lengte van 2,68 m bij 2,50 m en een muurdikte van 40 cm. De scherfmuren hebben echter maar een dikte van 22 cm. 

Bergplaats 3
W.N.7b H
Stp.Gr. Terschelling