Tobruk

Het betreft hier de tweede Tobruk behorende tot W.N.103 M oftewel Fort Oostoever. Ook deze Tobruk is weer voorzien van een naoorlogs dakje en is in tegenstelling tot de eerste Tobruk wel van binnen te bezichtigen. Op Fort Oostoever stonden ooit drie Tobruks, één MG-Post, een Manschappenverblijf, en een stenen gebouwtje waar een 60 cm schijnwerper opstond. Op de daken van de Nederlandse fortgebouwen stonden ook nog twee stukken 3,7 cm Flak opgesteld.

Tobruk 
W.N.103 M - Fort Oostoever 
V.B. Den Helder

Tobruk

Op het terrein van Fort Oostoever, of zoals de Duitsers het noemde Stützpunkt Ostufer (W.N.103 M) stonden ooit drie tobruks. Tegenwoordig zijn er daarvan nog twee aanwezig waarvan onderstaande er één is. Het dakje op de tobruk is naoorlogse toevoeging en heeft waarschijnlijk dienst gedaan als afdakje ter observatie. De tobruk zelf is dicht gemetseld en alleen van af buiten te bekijken. Op het terrein staan nog een aantal zowel Nederlandse als Duitse bunkers.

Tobruk
W.N.103 M - Fort Oostoever
V.B. Den Helder

Nederlandse Munitiebunkers

Op het terrein van het voormalig Fort Oostoever in Den Helder staan twee Nederlandse munitiebunkers welke dateren uit de jaren voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog. Opvallend aan de constructies zijn de dubbele muren wat inhoudt dat de bunker een buitenmuur heeft, vervolgens een brede spouwmuur waar je doorheen kan lopen, en tot slot een binnenmuur. Slechts één bunker is van binnen te bezichtigen al ligt deze vol afval en staan de muren vol met graffiti.

Nederlandse Munitiebunkers
Fort Oostoever
Stelling Den Helder

Strandversperringen

Een enigszins bijzonder relict uit de oorlog in Castricum zijn de vele piramidevormige versperringen die tegenwoordig dienst doen als wegwijzers. De betonnen strandversperringen hebben aan de voorzijde een uitsparing waar een stuk explosies in kon worden geplaatst. Meestal betrof het een Franse landmijn maar wellicht zijn er ook andere explosieven voor gebruikt. Het doel van de versperringen was dan ook het tegenhouden van landingsvoertuigen die tegen de versperring (die soms op een houten driepoot stond) zouden aanrijden waarna de mijn zou ontploffen. De wegwijzers zijn in grote getallen tussen Castricum en Wijk aan Zee te vinden waarvan onderstaande er enkele zijn.


Strandversperringen
Duinen Castricum 
Stp.Gr. Castricum

Keukengebouw

In W.N.49 te Castricum stonden ooit 28 bunkers. Na de oorlog is het grootste gedeelte van de bunkers in deze stelling echter weer afgebroken. Tegenwoordig zijn er nog een paar bunkertjes in deze stelling terug te vinden waaronder dit keukengebouw. Het betreft een standaard dunwandig keukengebouw waarvan er langs de Nederlandse kust vele zijn gebouwd en ook nog veel van bewaard zijn gebleven met onderling kleine verschillen. Dit exemplaar is 8 meter lang en heeft 44 cm dikke muren. De bunker ligt op privéterrein en is niet vrij toegankelijk.Keukengebouw
W.N.49 - De Brabantse Landbouw
Stp.Gr. Castricum 

Manschappenverblijf

Het Manschappenverblijf behoorde tot W.N.49 en bevind zich in het gebied wat bekend staat als de Brabantse Landbouw. In dit W.N. zijn met zekerheid nog drie bunkers aanwezig waarvan de onderstaande enkele jaren geleden gedeeltelijk is vrij gegraven en is ingericht als een onderkomen voor vleermuizen. De bunker is na de oorlog een tijd lang hergebruikt waarbij er ook enkele aanpassingen aan zijn toegevoegd.

Manschappenverblijf
W.N.49 - Brabantse Landbouw
Stp.Gr. Castricum

Tobruk

Onderstaande tobruk welke behoorde tot W.N.46 stond gericht op de Beverwijkerstraatweg in Castricum en lag vlak achter een tankmuur. Op een kleine afstand van de tobruk lag ook nog een tankgracht waar nog een klein stukje van bewaard is gebleven. De tobruk zelf ligt grotendeels onder het zand en ook van binnen zit het zand tot halverwege het dak. Aan de tobruk zit ook nog een klein "hokje" waar we met moeite een paar foto's van binnen konden nemen.

Tobruk
W.N.46
Stp.Gr. Castricum

Kunstbunker Castricum

De kunstbunker in Castricum was het eerste kunstdepot in de Nederlandse duinen, en is gebouwd tussen november 1939 en april 1940. De bunker bestond uit 1 ruimte welke een oppervlakte meet van 212 m³. De muren en het dak bestonden uit een laag gewapend beton van 1,5 meter en als extra bescherming werd de grondlaag welke was weggegraven voor de bouw later weer over het bouwwerk uitgestrooid. Deze laag bestond uit 4 meter en zou later zijn aangevuld tot 10 meter. De kunstbunker werd gebouwd in opdracht van de gemeente Amsterdam en de vergunning voor de bouw werd op 17 oktober 1939 aangevraagd bij de gemeente Castricum. In samenwerking met het Provinciaal Waterleidingsbedrijf werd de locatie nabij de Helmweg gekozen, enkele honderden meters naast "Kijk uit" in het Geversduin. De bunker zou uit 1 ruimte gaan bestaan van 12 bij 5 meter en een hoogte krijgen van 2,5 meter. Op 1 januari 1940 is het beton gestort en in maart van dat jaar werd de bunker opgeleverd. In de bunker stond een luchtfilter opgesteld die continu de juiste temperatuur en luchtvochtigheid in de bunker waarborgde. Voor de schilderijen werden er uitschuifbare rekken geplaatst waarin de schilderijen door middel van een railsysteem in geplaatst konden worden. Al deze schilderijen waren genummerd en werden dagelijks gecontroleerd door de depotbewaker die in een huisje bij Kijk Uit verbleef.

W.N.40 - Koningsbos

Onderstaand enkele bunkers welke behoorde tot W.N.40 ter hoogte van het Koningsbos in Castricum. De stelling bestond uit 31 werken waaronder vijf open beddingen, negen manschappenverblijven, bergplaatsen, een keuken, wasgelegenheid en een privaat. Tegenwoordig zijn er nog enkele bunkertjes zichtbaar aanwezig maar verreweg de meeste bunkers liggen geheel ondergronds. Ook liggen er enkele bunkers op privéterrein en is er eentje afgesloten met een vleermuisdeur.

Diverse bunkers
W.N.40 - Koningsbos
Stp.Gr. Castricum