Luchtwachttorens


In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw is er verspreid over Nederland een netwerk van "Luchtwachttorens" aangelegd. In totaal zou het gaan om 276 posten waaronder 138 nieuwgebouwde en zogenoemde "Raatbouwtorens" De overige uitkijkposten werden op reeds bestaande hoge gebouwen ingericht. Op locaties waar deze niet voor handen waren bouwde men een toren bestaande uit raatbouw elementen. De torens werden bemand door het vrijwillige "Korps Luchtwacht Dienst (KLD) wat uit circa 7500 personen bestond. Een deel van deze personen bemande de torens en speurde het luchtruim af naar vijandelijke Russische vliegtuigen. De torens waren er in 23 verschillende uitvoeringen wat hoofdzakelijk had te maken met het verschil in hoogte welke varieerde tussen de 4 en 32,5 meter. Vandaag de dag zijn er nog 19 Luchtwachttorens bewaard gebleven en diverse funderingen en restanten. Hieronder ziet u een overzicht van deze relicten uit de Koude Oorlog die wij de afgelopen jaren hebben bezocht.