Grebbelinie deel 1 - Kazematten langs de Eem

Onderstaand vind u een overzicht van de kazematten behorende tot deel 1 van de Grebbelinie. Het betreffen 18 kazematten die op 1 na alle behoren tot het type S3. De standaard S3a was uitgevoerd met een lichte mitrailleur en de kazematten met de toevoeging SZW waren uitgevoerd met een zware mitrailleur. De toevoegingen FR en FL staan voor het schootveld, oftewel 'Frontaal vuur' en 'Flankerend vuur' Daarnaast vind u hieronder nog de foto's van de enige gebouwde G - Kazemat in dit gebied, en de foto's van de Drakentandenversperring op de Coelhorstkade. Enkele jaren geleden is er langs de oever van de Eem, waar de kazematten zicht bevinden een fietspad aangelegd en zijn vrijwel alle bomen gekapt. Hierdoor is dit gedeelte van de Grebbelinie tegenwoordig goed toegankelijk en betreft het een wandeling van iets meer dan 4 kilometer (enkele reis) Het traject loopt van het 'Het werk bij Krachtwijk' tot aan 'Het werk aan de Glashut'