Regelbau 600 serie: 611 t/m 620

Regelbau 611
Geschützschartenstand für Feldgeschütze

 

Type:
611
Aantal van Gebouwd in NL:
15
Resteert:
9
Beton:
900 m3
Vrijgegeven:
1942

Het type 611 was een flankerende geschutsbunker welke zowel geschikt van voor een 7,5 cm als voor een 10,5 cm kanon. De bunker had een lengte van 17,50 bij 16,50 meter en door de onderliggende hulzenput een hoogte van 7,90 meter.Regelbau 612
Schartenstand für Lande- und Sturmabwehrgeschütze ohne Nebenräume

 

Type:
612
Aantal van Gebouwd in NL:
141
Resteert:
30
Beton:
385 m3
Vrijgegeven:
1943

Het type 612 was een flankerende geschutsbunker voor zowel de 7,5 cm kanonnen als het 10,5 cm geschut. De bunker had een lengte van 9 bij 9 meter en was naast de geschutsruimte voorzien van 2 munitieruimtes. In deze ruimtes konden ongeveer 500 granaten in worden opgeslagen.Regelbau 613
Artillerie-Beobachtungsstand mit Panzerturm (deckengleich) eingeschossig

 

Type:
613
Aantal van Gebouwd in NL:
2
Resteert:
0
Beton:
750 m3
Vrijgegeven:
1942

Het type 613 was een observatiebunker voor de artillerie en was niet geschikt om observaties uit te richten op zeedoelen. De bemanning van de bunker bestond uit 2 of officieren en 6 onderofficieren en manschappen. De lengte van de bunker was 14,60 bij 12 meter en had een hoogte van 4,10 meter.
Artillerie-Beobachtungsstand mit Panzerturm (deckengleich) zweigeschossig

 

Type:
614
Aantal van Gebouwd in NL:
0
Resteert:
0
Beton:
950 m3
Vrijgegeven:
1942

Het type 614 was een observatiebunker tegen artillerie en was niet geschikt voor doelen op zee. De bunker bestond uit twee verdiepingen waar onderste van werd gebruikt voor de huisvesting van de 2 of 3 officieren en 6 onderofficieren en manschappen. De bovenste verdieping werd gebruikt voor de observatie en was onder andere voorzien van een werkkamer. De observatie werd gedaan door middel van tank periscoop en de bunker had een lengte van 10 bij 13,30 meter en een hoogte van 8,20 meter.
Regelbau 615
Artillerie-Beobachtungsstand mit schräger Deckenplatte

Type:
615
Aantal van Gebouwd in NL:
1
Resteert:
0
Beton:
600 m3
Vrijgegeven:
1942

Het type 615 was een observatiebunker welke niet niet geschikt was tegen doelen op zee maar werd ingezet tegen de artillerie. De bunker lag voor het grootste gedeelte onder de grond en de observatie gebeurde via een periscoop die door een stalenplaat stak. In de bunker was ruimte voor 1 officier en 6 manschappen. De lengte van de bunker bedraagt 13,80 bij 11,80 meter en had een hoogte van 5 meter. Regelbau 616
Großschaltstelle

 

Type:
616
Aantal van Gebouwd in NL:
21
Resteert:
10
Beton:
600 m3
Vrijgegeven:
1942

Het type 616 was een telefoonbunker welke was ingericht ter reparatie van de telefoonlijnen. In de bunker was ruimte voor de telefoonherstelploeg welke uit 6 man bestond. De bunker had een lengte van 10 bij 10 meter en was naast het verblijf voorzien van een nabij verdediging en een gang voor de kabel rol.Regelbau 617
Nachrichtenstand für Netzknotenpunkte
 

 

Type:
617
Aantal van Gebouwd in NL:
3
Resteert:
2
Beton:
815 m3
Vrijgegeven:
1942

Het type 617 was een telefoonbunker voor de verbindingen binnen het netwerk. In de bunker was dan ook een schakelruimte, een ruimte voor de verbindingen, een gang voor een kabel rol ter reparatie van het netwerk, en een ruimte waarin de accu's opgeladen konden worden. In de bunker was ruimte voor 8 manschappen en had een lengte van 13,30 bij 17 meter en een hoogte van 5,10 meter.
 Regelbau 618
Nachrichtenstand für höhere Stäbe

 

Type:
618
Aantal van Gebouwd in NL:
6
Resteert:
1
Beton:
945 m3
Vrijgegeven:
1942

Het type 618 werd hoofdzakelijk gebouwd in de nabijheid van commandoposten en was voorzien van apparatuur voor de radio en telefoon communicatie. In de bunker was ruimte voor 9 manschappen en had een lengte van 13,70 bij 20,50 meter.
Regelbau 619
Unterstand für Maschinensätze

 

Type:
619
Aantal van Gebouwd in NL:
0
Resteert:
0
Beton:
900 m3
Vrijgegeven:
1942

Het type 619 was een machinebunker welke was voorzien van aggregaten die de stroom diende te leveren aan de omliggende bunkers. De bunker had een lengte van 12 bij 17,20 meter.


Regelbau 620
M.G. - Schartenstand am Vorderhang

 

Type:
620
Aantal van Gebouwd in NL:
0
Resteert:
0
Beton:
590 m3
Vrijgegeven:
1943

Het type 620 was een gevechtsbunker welke was voorzien van een zware mitrailleur. In de bunker was een afwachtingsruimte welke geschikt was voor 1 onderofficier en 5 manschappen. De bunker had een lengte van 8,20 bij 12,80 meter en een hoogte van 5,10 meter.

Bron Tekeningen: Heinrich Heine Universität Düsseldorf