Stützpunkt Texel


Texel vormde samen met Den Helder een belangrijke speel in de Nederlandse kust verdediging. Stützpunktgruppe Texel is dan ook sterker uitgebouwd dan de andere Waddeneilanden. Ook de Nederlanders wisten het strategische belang van Texel. In de jaren voor de Tweede wereldoorlog werd er Texel dan ook al hard gewerkt aan een kustbatterij. Deze batterij 'Batterij Den Hoorn' bestond uit een vuurleidingsbunker en drie geschutsopstellingen. Toen Nederland eenmaal was gecapituleerd duurden het ook lang voor de eerste Duitse soldaten op Texel aankwamen. In de loop van de oorlogsjaren veranderden Texel langzaam in een grote vesting waarvan word aangenomen dat deze uit minimaal 500 bunkers bestond. Echter waren dit er veel meer, waarschijnlijk zelfs meer als 600. Op Texel werden twee grote kustbatterijen gebouwd die werden aangeduid als de 'Noord' en de 'Zuid' batterij. Vernoemd naar de locatie waar de batterijen zich op het eiland bevonden. Hier tussen werden diverse weerstandsnesten gebouwd die vaak een flankerende werken hadden. Ook het vliegveld op Texel werd door de Duitsers gevorderd en gereed gemaakt voor hun eigen toestellen. Tot de laatste maanden van de bezetting verliep de oorlog vrij rustig op Texel, totdat de 'Opstand van de Georgiërs' uitbrak. Van alle gebouwde bunkers op Texel zijn er nog vrij groot aantal over. Maar de meeste bunkers in de kuststrook zijn gesloopt.