Seezielbatterie Zuidzand W.N.157


In 1942 was de zuidelijk gelegen Marine Kustbatterij, die luistert naar de naam Batterie Zuidzand gereed. In die tijd stond het geschut, 4 stuks 9,4 cm nog niet in zware geschutbunkers. Maar open en bloot in Open Beddingen. Later in de oorlog toen de bombardementen toenamen. Heeft men hier onder het Schartenbauprogramma vier geschutbunkers gebouwd voor het 9,4 cm geschut. Deze bunkers werden voor de oorspronkelijke open beddingen gebouwd en waren van het type 671 SK. De bemanning in de batterij bestond uit 115 man, waaronder 22 onderofficieren en 2 oficieren. Deze bemanning werd achter de batterij gehuisvest in enkele bunkers van het type 501, 1 bunker van het type 502 en enkele dunwandige VF bunkers. De vuurleiding in de batterij werd via twee bunkers geregeld. Tussen de open beddingen en latere geschutbunkers werd een VF ( Verstärkt Feldmässige) Leitstand gebouwd. Deze kleine Leitstand bestond uit twee verdiepingen waar men de afstands-mettingen verrichten. Echter een voltreffer van een bom zou deze bunker niet overleven. Waarschijnlijk is dit dan ook de rede waarom er enkele honderden meters veder op nog een Peilstand is gebouwd. Mocht de vuurleidingspost uitvallen of de informatie stroom niet aankunnen kon men beroep doen op de Peilstand.

Zoals gezegd bestond de hoofdbewapening uit vier stuks 9,4 cm geschut die stonden opgesteld in de 671 SK geschutbunkers. De reikwijdte van dit geschut bedroeg zo'n 14,3 km afhankelijk van invloeden zoals het weer. Veder stonden er in de batterij een veldkanon van het type Feldkanone 38/34. En twee stuks 2 cm Oerlikon geschut. En zoals in de meeste, moderne kustbatterijen beschikten ook deze batterij over twee eigen Scheinwerfers.

Bron: www.haagsebunkerploeg.com
De batterij die uit zo'n 50 tal bunkers bestond waarvan 14 met een wanddikte boven de 2 meter beschikten over een aantal munitiebunkers waar zo'n 5000 granaten lagen opgeslagen. Een munitiebunker die vandaag de dag nog steeds zichtbaar is, is de veelvuldig gebouwde FL246. De Tweede deels munitie, deels manschappenverblijf was een bunker van het type FL242. Deze in het zuidelijke deel van de batterij gelegen bunker was onderdeel van een Open Bedding en wijkt af de standaard FL242. De Open Bedding bevond zich op het dak van de bunker en was via een trap te bereiken. In de bunker is een extra wand geplaatst waarschijnlijk voor het huisvesten van een onderofficier. In de zuidelijke hoek stond tevens een geschutbunker van het type 612 die dienst deed als flankerend geschut richting het strand en richting Zandvoort. In dit deel van de batterij waren ook nog twee wisselstellingen aanwezig. Bestaande uit een tunnel met aan weerszijde een opstelplaats, met als doel zowel richting zee te kunnen werken als landinwaarts. In de ene tunnel stond een zoeklicht en in de andere een stuk geschut van 7,5 cm. Als laatst maar niet minder waard, bevond zich in de batterij een keuken/kantine bunker waar zeer mooie en zeldzame fresco's in staan.
Gebouwd in Seezielbatterie Zuidzand.
Type:
Bouwnummer:
Functie:
501
6505
Manschappenverblijf
502
6506
Manschappenverblijf
501
6507
Manschappenverblijf
501
6508
Manschappenverblijf
501
6509
Manschappenverblijf
501
6510
Manschappenverblijf
501
6511
Manschappenverblijf
FL242
6520
Munitie/Manschappenverblijf, met op het dak een open bedding
FL246
6521
Munitiebunker
Gebouwd volgens Schartenbauprogramm
671 SK
6522
Geschutbunker voor 9,4 cm geschut.
671 SK
6523
Geschutbunker voor 9,4 cm geschut.
671 SK
6524
Geschutbunker voor 9,4 cm geschut.
671 SK
6524
Geschutbunker voor 9,4 cm geschut.
612
6525
Flankerend Geschutbunker