IJssellinie MeinerswijkIJssellinie Meinerswijk
Type:
Aantal:
Nog aanwezig:
Tankkazemat met kanon 76 mm (TK)
0
0
Tankkazemat met mitrailleur .30 (TM)
21
5
Bedding voor 4 cm kanon tegen Luchtdoelen (4TL)
9
0
Vierling mitrailleur .50 op luchtdoel affuit
6
1
Zoeklichtopstelling
6
0
Light Anti Aircraft Control Centre (L.A.A.C)
1
1
Bataljons commandopost
1
1
Geneeskundige hulppost
0
0
Inlaatwerk
0
0
Doorlaatbrug
1
1


http://www.bunkerinfo.nl/2014/09/bataljonscommandopost-arnhem.html

http://www.bunkerinfo.nl/2014/09/laacc-bunker_24.html

http://www.bunkerinfo.nl/2014/09/tankkazemat.html

http://www.bunkerinfo.nl/2014/09/tankkazemat_27.html

http://www.bunkerinfo.nl/2014/09/tankkazemat_28.html

http://www.bunkerinfo.nl/2014/09/tankkazemat_29.html

http://www.bunkerinfo.nl/2014/09/tankkazemat_30.html

http://www.bunkerinfo.nl/2014/10/vierlingsmitrailleur.html

http://www.bunkerinfo.nl/2014/10/doorlaatbrug.html

http://www.bunkerinfo.nl/2014/10/schakelput.html