W.N.88 IJmuiden


Ter verdediging van de Festung IJmuiden werd het zuidelijke landfront voornamelijk uitgebouwd met lichte open stellingen. Deze open stellingen werden meestal ter plaatse gebouwd met de voorhanden zijnde materialen. In de meeste gevallen bestonden ze uit een ring van zandzakken waar tussen het wapen werd geplaatst. Rondom de Festung IJmuiden zijn er zeker meer als 100 van deze Offene Feldstellungs gebouwd die voor het grootste deel waren uitgerust met lichte M.G's Naast deze lichte machine geweren waren er ook diverse open veldstellingen uitgerust met antitankgeschut. In W.N.88 bevonden zich vier open stellingen welke bewapend waren met een lichte M.G. Drie stonden er op gesteld in de vijandelijke richting en één stond flankerend opgesteld in de richting van de doorgaande weg. Een weg die langs het zuidelijke landfront liep maar al een lange tijd niet meer aanwezig is. Naast de lichte M.G's stonden er in W.N.88 twee open stellingen die waren uitgerust met antitankgeschut. Deze Panzerabwehrkanone stonden richting vijandelijk gebied opgesteld en waren bedoeld om vijandelijke panzervoertuigen onschadelijk te maken. Het zuidelijk landfront begon met een grote gordel van mijnenvelden met slechts enkele doorgangen. Achter de mijnenvelden waren de duinen dusdanig bewerkt dat er onmogelijk nog een voertuig tegenop kon rijden. Achter deze steilhang lagen de Duitse weerstandsnesten die geheel omringd waren door prikkeldraad. Naast de hoofdstelling (W.N.88) bevond zich de stelling W.N.88a. Hier werd voor gekozen als de hoofdstelling onvoldoende verdediging bood of zoals in dit geval de afstand tot de volgende stelling te groot was. In W.N.88a stonden eveneens diverse open veldstellingen die alle 5 waren uitgerust met een lichte M.G. Daarnaast was er een granaatwerper aanwezig die de granaten bijna loodrecht uit de lucht kon laten vallen. Waardoor beschutting zoeken bijna onmogelijk werd.


De Bunkers

In W.N.88 zijn slechts 2 zware bunkers bebouwd die geacht werden een bombardement te overleven. De eerste bunker is van het type 502 en is een veelvuldig in en rondom IJmuiden gebouwde manschappenbunker. Deze Doppelgruppenunterstand had een lengte van 14,9 meter en een breedte van 9,5 meter en is in de gehele Nederlandse Atlantikwall 121 keer gebouwd waarvan er 38 in de Festung IJmuiden stonden. De 502 in W.N.88 had het bouwnummer 5717 en is niet niet meer aanwezig. De tweede zware bunker in de stelling was een munitieopslagbunker van het type 134 en had het bouwnummer 5716. Ook deze bunker is gesloopt en niet meer aanwezig. Uiteraard waren er ook nog verschillende lichte bouwwerken aanwezig waaronder enkele waterbunkertjes, een opslagbunker, en een toiletgebouw. Ten westen van de stelling bevond zich ook nog een klein stukje tankmuur maar ook deze is niet meer aanwezig. Ook in W.N.88a stonden diverse bunkertjes met een lichte bouwsterkte. Ons is niet bekend welke functies deze bunkertjes hadden maar hoogstwaarschijnlijk gaat het hier om enkele onderkomens en opslagbunkertjes voor de munitie die werd gebruikt in de open veldstellingen. Het betrof hier 5 bunkertjes die in het midden van de stelling waren gebouwd. En lagen in een rij achter de veldstellingen.

W.N.88 vandaag
Hoogstwaarschijnlijk is er van de stelling niks meer terug te vinden en zijn alle bunkers gesloopt. Het zelfde geld voor W.N.88a. Het gebied waar de stelling heeft gelegen is niet vrij te bezoeken maar is een prachtig stilte gebied waar een grote groep koningspaarden leeft.