501 - Einfacher Gruppenunterstand

De bunker van het type 501 is een standaard manschappenverblijf welke zich bevind in W.N.84 van de Festung IJmuiden. In de stelling stonden ooit 6 bomvrije bunkers waarvan er met zekerheid nog 2 over zijn. Twee bunkers van het type 612 en 667 zijn met zekerheid gesloopt. Deze bevonden zich dicht bij het strand en hadden een flankerende functie.

501 - Einfacher Gruppenunterstand
W.N.84 - Festung IJmuiden
Bouwnummer: 5754


W.N.84 501 5754
Dicht gemetselde tweede ingang
Zichtbare gedeelte
Pantserdeur
Pantserdeur
Buis
De bunker heeft in brand gestaan
Nabij verdediging
Ingang
Tweede pantserdeur
Tweede pantserdeur
Brandschade
Nabij verdediging
Overzicht
Overzicht
Overzicht