FL243 - Schwere Flakstellung

In Olmen liggen 4 grote geschutbunkers, 2 van het type FL249 en 2 van het type FL243. Het enige verschil tussen deze bunkers is dat ze gespiegeld van elkaar zijn gebouwd. Het betreft hier een bedding waar een geschutskoepel op stond, en manschappenverblijf die via een gang was te bereiken. De bunkers verkeren in een goede staat ze zitten alleen onder de graffiti en liggen vol met aval.

FL243 - Schwere Flakstellung
W.N.82 - Marine Flakbatterie Olmen
Bouwnummer: 5774