FL244 - Schwere Flakleitstand

Deze Leitstand van het type FL244 wijkt af van de normale FL244 het voorste gedeelte waar de afstandsmeter stond is namelijk een FL311. De bunker verkeert in een slechte staat. In deze vuurleidingspost werd de afstand gemeten tussen het vijandig voertuig en de batterij. Deze informatie werd dan doorgespeeld naar de naast gelegen geschutbunkers waarna het voertuig werd beschoten.

FL244 - Schwere Flakleitstand
W.N.82 - Marine Flakbatterie Olmen
Bouwnummer: 5772