Bergplaats

Volgens de kaarten gaat het hier om een opslagbunker. Echter naar veldonderzoek is gebleken dat het hier wellicht om een cel gaat. Tot deze conclusie zijn wij gekomen aan de hand van de op de muren staande teksten. Dat een cel midden in een widerstandnest niet gebruikelijk is staat voor zichzelf maar in Batterij Langerak verbaast het ons niet. Nader onderzoek moet uitwijzen wat de werkelijke functie van deze bunker was en tot die tijd houden wij het maar op een opslagbunker. Nog een opmerkelijk feit is dat de bunker een bouwnummer heeft iets wat niet gebruikelijk is voor een lichte bunker en/of opslagbunker. Nog vreemder is dat het nummer gelijk is aan het nummer van deLeitstand M120 (6604) die hier vlak naast ligt.

Bergplaats
W.N.142 - Seezielbatterie Langerak
Baupunkt 142 - Stützpunkt XXVIII H.M
Freie Kuste IJmuiden / Zandvoort