Luchtwachttoren 7X3 - Ruinen

In de Jaren 50 en 60 van de vorige eeuw zijn er door het Korps Luchtwachtdienst (KLD), 138 van deze luchtwachttorens gebouwd. Het doel van de torens was het luchtruim af te zoeken naar Russische vliegtuigen tijdens de Koude Oorlog. De radarapparatuur was toen der tijd nog niet geschikt om laagvliegende snelle vliegtuigen waar te nemen. Via visuele waarnemingen poogde men dus luchtaanvallen te kunnen voorkomen. Dit door middel van een netwerk van torens verspreid door heel Nederland. Het korps was er op gericht waarnemingen te kunnen doen tot een hoogte van 1500 meter met kijk en luisterapparatuur. Echter werden de straaljagers steeds sneller, en zelfs sneller dan het geluid dat deze torens al gauw achterhaald waren. Het korps werd opgeheven en veel van de torens werden afgebroken. Slechts op enkele locaties zijn de sporen van dit stukje militair erfgoed nog terug te vinden. Zo ook in de Drentse bossen bij het plaatsje Echten.


Luchtwachttoren 7X3 
Ruinen - Drenthe
Koude Oorlog