FL246

Deze munitiebunker ligt gelegen in de Seeziel-Batterie Zuidzand en maakte onderdeel uit van widerstandnest 157. De bunker die de hoofdvoorraad munitie van de batterij droeg is gebouwd aan de achterzijde van de stelling. Heden ten dagen zit de bunker onder de graffiti en verkeert het in een slechte staat.

Seeziel-Batterie Zuidzand
W.N.157 zandvoord
Type: FL246 - Bouwnummer: 6521