Toiletgebouw

Het betreft hier een wc gebouwtje die viel onder W.N.93 IJmuiden. In de verschillende omliggende W.N's zijn daar twee types van gebouwd. Een klein type zoals de met twee wc's en een iets groter type met vier w.c's. Opvallend detail in de Neue Südlinie waar W.N.93 onder viel is dat er verdacht veel w.c gebouwtjes zijn gebouwd. De bunker bestaat uit een rechthoekig hokje met twee ingangen, een gierput, en enkele scheidingswandjes tussen de toiletruimtes. Het werk verkeert in een redelijke staat.

Toiletgebouw
W.N.93 - Neue Südlinie
Festung IJmuiden