Hospitaalbunker

De 2 Hospitaalbunkers behorend tot de Truppenverbandplatz zijn vrijwel identiek aan elkaar. Helaas hebben de bunkers aardig te lijden onder vernielingen en spuitbussen.

Hospitaalbunker
Truppenverbandplatz
Stp.Gr.Goeree