Open Bedding voor 7,5 cm Pak

Het betreft hier een vrij forse bedding voor het geschut. De nissen aan de beide zijkanten van de bedding die als munitieopslag. Omdat de bedding geheel open was had het een schootveld van 360º Hierdoor lag zowel de Noordzee, als Ouddorp en het Grevelingenmeer binnen het bereik van het kanon.

Open Bedding voor 7,5 cm Pak
W.N.220 H - De Punt
Stp.Gr.Goeree