Manschappenverblijf

Vermoedelijk zijn al deze bunkers van het Küver type 467. En behoorde naast W.N.2b tot het Baupunkt 185

Manschappenverblijf 
W.N.2b Katwijk