Nederlandse Tankversperring

De Tankversperring bij Bunschoten-Spakenburg is het eindpunt van de Grebbelinie. Vanaf dit punt hield de linie op en ging het over in de voormalige Zuiderzee. Deze Nederlandse versperring is omstreeks 1939 gebouwd in de mobilisatietijd toen Nederland zich klaar maakte voor de Duitse aanval. De Grebbelinie had als doel een om in geval van nood een groot gebied onder water te kunnen zetten om zo de intocht te kunnen vertragen. In dat geval zou de enige doorgang naar Bunschoten-Spakenburg via de Oostdijk mogelijk zijn en om dit te vermijden werden er op de dijk 7 grote blokken beton geplaatst met daarin stukken treinrails. Na de oorlog is de doorgang weer opgesteld en zijn de bovenste twee blokken verwijderd. Met als resultaat dat er vandaag de dag nog 5 blokken over zijn.

Nederlandse Tankverprerring
Bunschoten-Spakenburg