V157

Stp.Krimhild bevind zich in de buurt van Koudekerke en bestaat nog uit één bunker van het type V157. De bunker was een waarmeningspost voor een radar welke hier niet ver van af stond. In 1942 plaatste de Duitsers bij Koudekerke een radar van het type 'FuMO 311 Freiburg I' welke het doel had het vliegverkeer in de omgeving in kaart te brengen. De radar had dan ook de een bereik van rond de 30 kilometer en droeg de codenaam 'Luchs'. Als de radar een vijandelijk vliegtuig had gelokaliseerd werd deze info doorgespeeld naar 'Stp.Heldburg' waar de commandant van de 'Marine Flak Abteilung 810' zat gelegerd. Hij voerde het bevel over de Flak-batterijen rondom Vlissingen en kon zo nodig actie ondernemen. Vandaag de dag is de bunker nog wel aanwezig maar bevind voor het grootste deel onder het zand. 

V157 
Stp.Krimhild 
V.B. Vlissingen