M219 - Stand für 15 cm S.K.C/28

In de noordelijke M219 is de geschutskoepel nooit geplaatst. En is daardoor iets minder compleet dan zijn naast gelegen broertje. Tussen de twee geschutsbunkers lag ooit de leitstand van de batterij welke van het type M120 was. In de nabije omgeving liggen nog enkele bunkers maar deze zijn geheel onderwerkt en niet toegankelijk. Helaas verkeert ook deze bunker in een slechte staat. Wat wil zeggen dat het er vol rotzooi ligt en het vol staat met oerlelijk gekrabbel.
M219 - Stand für 15 cm S.K.C/28 in Drehhaube C/34
Baupunkt 47 - Seezielbatterie Zanddijk
Bouwnummer: 3748
Verteidigungsbereich Den Helder