Seeziel-Batterie Vineta

De foto's zijn genomen in september 1995 en laten de bunkers zien van de Seezielbatterie Vineta. BP14b, Stp.III M. Onder andere zijn te zien de geschutbunkers van het type 671. De FL242 waar het witte huisje op staat. Beide flankerende bunkers van het type 612. En de munitiebunkers van het type FL246.

Locatie: Festung Hoek van Holland - Seeziel-Batterie Vineta, Baupunkt 14b, Stp.III M
Foto's: September 1995
Bunkers: 4x 671 - B.NR's 1441, 1442, 1443, 1444 / 2x 612 - B.NR's 
1445, 1445 / 1x FL242 - B.NR 1418 / 2x FL246 - B.NR's 1420, 1421