Manschappenverblijf

Dit bunkercomplex heeft de naam Stormschool gekregen door het feit dat het de eerste jaren na de oorlog werd bevolkt door leden van het 6e Koninklijk Infanterie Depot te Bloemendaal. De Duitse stellingnaam is waarschijnlijk door de tijd verloren gegaan waardoor we tegenwoordig spreken over de Stormschool. In de stelling liggen een groot aantal kleine bunkertjes welke dienst hebben gedaan als onderkomen, keuken, wasgelegenheid en dergelijken. Vrijwel alle bunkers liggen onder de grond en verkeren mede door de mooie decoraties nog in een goede staat.

Manschappenverblijf
Stormschool Bloemendaal