Landhoofd

Dit landhoofd is één van de laatste overblijfselen van de 3 stuwen welke zich ooit langs de IJssellinie bevonden. Aan weerszijde van de rivier stond zo'n landhoofd waar in geval van een Russische invasie het caisson tussen geplaatst kon worden. Vervolgens werd het caisson tot zinken gebracht en kon de inundatie van het gebied beginnen.

Landhoofd
IJssellinie Olst 
Koude Oorlog


Foto's vanaf de andere zijde van de IJssel