Bataljonscommandopost Arnhem

Rondom de 3 stuwen welke behoorde tot de IJssellinie werden enkele commandoposten gebouwd. Naast de 4 gebouwde L.A.A.C.C's (Light Anti Aircraft Control Center) werden er 3 Bataljons-commandoposten gebouwd. Vanuit deze posten communiceerde de Objectcommandant met de met de hogere niveaus en met de eenheden. Alle 3 de bunkers resteren nog al ligt de gene in de Ooijpolder geheel ondergronds. De bunker heeft een muurdikte van 1,20m en is 13,10 bij 10m breed.

Bataljonscommandopost Arnhem
IJssellinie Meinerswijk
Koude Oorlog