Bedding 40mm kanon

In totaal werden er langs de IJssellinie 38 luchtdoelterpen gebouwd voor het onderbrengen van het 40mm luchtdoelkanon. Deze achthoekige beddingen hadden een inwendige diameter van 6,10 meter en was voorzien van enkele munitienissen en een uitkijkpost. En de vuursnelheid van het 40mm kanon lag rond de 120 schoten per minuut. In de Ooijpolder zijn in ieder geval nog twee van deze beddingen te bezichtigen, al verkeren ze niet in een perfecte staat.
Bedding 40mm kanon
IJssellinie Ooijpolder
Koude Oorlog