Doorlaatbrug

Hoewel men altijd dacht dat de doorlaatbrug in 1935 is gebouwd en onderdeel uitmaakte van de IJssellinie schijnt dit toch niet zo te zijn. Men zegt volgens Wikipedia dat de brug pas in 1966 is gebouwd toen men al bezig was met de ontmanteling van de IJssellinie. Weer andere bronnen spreken wel dergelijk over een waterkering van de IJssellinie en ook staat de doorlaatbrug op diverse kaarten aangegeven als onderdeel van de linie. Hoe dan ook is het gigantische bouwwerk een imposant gezicht en als men het ons vraagt hoort de brug zeker bij de IJssellinie omdat het perfect past in het geheel.Doorlaatbrug
IJssellinie Meinerswijk
Koude Oorlog