FL246

In de Marine Flak batterij Dirks Admiral zijn twee munitiebunkers gebouwd van het type FL246. De bunkers bevinden zich aan de zijkant van de stelling en liggen zo'n 100 uit elkaar. Bijzonder aan 1 van de exemplaren is voetplaat welke duidelijk is te zien en via een trap is te bereiken. Beide bunkers hebben een nieuw doel gevonden als oefenbunker voor de plaatselijke muziekbandjes.

FL246
BP 41 - W.N.120 M
M.FL.B. Dirksz Admiraal - Den Helder
Bouwnummer: 3600