Küver 450a

Dit manschappenverblijf in Baupunkt 36 bestaat uit 2 ruimtes en een centrale gang. De bunker is van het Küver type 450a en was bestemd voor 12 manschappen. De eerste ruimte was dagverblijf en is enkel opgetrokken uit metselwerk. De tweede ruimte is het nachtverblijf en is zoals vaak bij de Küver bunkers van gewapend beton  van circa 1 meter dikte. Aan het bouwnummer van de bunker is te zien dat dit exemplaar behoorde tot de Luftwaffe (EL197)  De E in dit bouwnummer werd toegepast bij Luftwaffebunkers welke zich bevonden in het gebied: Hoek van Holland en Oostvoorne. De L staat voor de Luftwaffe, en 197 is het feitelijke bouwnummer. Helaas verkeert de bunker niet in een al te beste staat.


Küver 450a
Baupunkt 36 - Stp.XXII H.L - Oostvoorne
Bouwnummer: EL197