622

De eerste 4 bunkers die in het park Toorenvlied werden gebouwd waren dunwandige manschappenverblijven. Toen een jaar later de bombardementen alleen maar toe namen zijn deze vervangen door bomvrije bunkers van het type 622. In totaal werden er 5 van deze bunkers gebouwd waarvan er 2 in de jaren 60 zijn gesloopt na een brand in de naast gelegen villa. De meeste bunkers in Toorenvlied hadden het uiterlijkvertoon van een vredig boerderijtje en waren voorzien van een punt dak en geschilderde ramen en deuren. Hiervan zijn op de bunkers nog diverse restanten van terug te vinden.622 - Doppelgruppenunterstand  
Vlissingen - Ost 09 - W.N. Brunhild   
Divisionsgefechtsstand - Toorenvlied     
Bouwnummer: Onbekend