Küver 450b

Na enig onderzoek in archief zijn we tot de conclusie gekomen dat het hier gaat om een Küver 450b. Dit was een manschappenverblijf voor 12 man met een betonnen nachtverblijf en gemetseld dagverblijf. Opvallend is dat er tijdens het dicht metselen van de bunker een muur is geplaatst halverwege de gang. En daarmee de doorgang tot het gemetselde dagverblijf is geblokeerd. Nader onderzoek ter plaatse zou moeten uitwijzen wat hier de rede voor is geweest. Waarschijnlijk dat het dagverblijf is gesloopt en nachtverblijf is ondergewerkt. En andere bunker in dit complex wat we bezochten verklaard deze theorie enigszins.Küver 450b
W.N.28 - Festung IJmuiden
Bouwnummer: 5520