Manschappenverblijf

Midden in de stelling ligt dit manschappenverblijf. Het werk verkeert in een redelijke staat.

Manschappenverblijf
W.N.180 - Stp.Gr. Zandvoort
Batterie Rozenwaterveld