Manschappenverblijf

Een standaard manschappenverblijf welke door de Amsterdamse Waterleidingduinen is genummerd als object 47. De AWD heeft niet alleen de bunkers een nummer gegeven maar ook alle andere bouwwerken zoals de waterputten en de gemalen. Prachtig om te zien zijn nog de restanten gele verf in de bunker en verkeert dan ook nog in een redelijke staat.

Manschappenverblijf
W.N.180 - Stp.Gr.Zandvoort
Batterie Rozenwaterveld