Manschappenverblijf

Vermoedelijk betreft het hier een manschappenverblijf. De bunker is ingericht als onderkomen voor vleermuizen en daardoor niet te betreden.

Manschappenverblijf
W.N.180 - Stp.Gr.Zandvoort
Batterie Rozenwaterveld