VF52a

Alle 4 de VF52a's zijn nabij de 618 gebouwd en nog aanwezig. Op de plek waar tegenwoordig de gleuven zitten zaten ooit de ventilatieschachten maar deze zijn lang geleden al gesloopt. De bunkers hebben een lengte van 9,70 bij 8,60 m en verkeren in een redelijke staat.

Vf52a - Gruppenunterstand 
Vlissingen - Ost 09 - W.N. Brunhild   
Divisionsgefechtsstand - Toorenvlied     
Bouwnummer: Onbekend