Toiletbunker

Het betreft hier een kleine variant toiletbunker welke zich voor het grootste gedeelte onder bevind. De bunker is verder afgesloten en ingericht als vleermuisonderkomen.

Toiletbunker 
W.N.180 - Stp.Gr. Zandvoort  
Batterie Rozenwaterveld