621

Van de bunker is alleen nog de Tobruk zichtbaar maar deze verkeert nog in een goede staat. De bunker is van het type 621 en was een Manschappenverblijf voor 12 soldaten. Op het landgoed Beeckestijn zijn in totaal 5 bomvrije bunkers gebouwd waarvan er 4 waren bestemd voor huisvesting en 1 als flankerend geschutsbunker. Deze bunker was van het type 680 en staat in de boeken als gesloopt opgegeven. De andere 4 bunkers zijn nog aanwezig maar twee daarvan zijn na de oorlog afgezonken en liggen diep onder de grond. De bunkers op het landgoed vielen onder 2 weerstandsnesten en dit waren W.N.104 en W.N.105621 - Gruppenunterstand
W.N.105 - Festung IJmuiden
Bouwnummer: 5310