Groepsschuilplaats Type P - HM3

De kazematten rondom Muiderberg kregen in tegenstelling tot vele andere exemplaren geen datum (Jaartal) boven de ingang maar zoals in dit geval de term HM3. Dit staat voor "Hakkellaarsbrug Midden" en het cijfer is het nummer van de kazemat. Deze kazemat ligt op een stukje weiland en word prachtig bewaakt door een aantal bomen die rondom het verdedigingswerk groeien. Opvallend aan dit exemplaar is dat er zicht een tweede ingang aan de achterzijde lijkt te bevinden, al dan niet geheel dicht gemetseld.

Groepsschuilplaats Type P - HM3
Nieuwe Hollandse Waterlinie    
Groep A - Vak A - Muiderberg