134 - Munitionsunterstand I

De twee munitiebunkers in het Slotbos zijn voorzien van behoorlijke vleugelmuren waardoor de ingangen netjes weggewerkt konden worden in de heuvel waarin de bunker zich bevind. De rede dat de bunkers niet ondergronds zijn gebouwd heeft te maken met het hoge grondwaterpeil in de stelling. Hierdoor konden de bunkers slecht gecamoufleerd worden behalve dan met een aardeafdekking.

134 - Munitionsunterstand I
Baupunkt 329 - W.N.328 - Burgh Haamstede
Bataillonsgefechtsstand - Kmdt. Stp.Gr. Schouwen
Bouwnummer: 32910