Deel 1: Kazematten Spaarndam 1916 - 1918

Tussen 1880 en 1905 werd er in en om Spaarndam gewerkt aan de "Stelling van Amsterdam" Deze verdedigingslinie had als voornaamste taak het beschermen van onze hoofdstad Amsterdam. Dit zou in de meeste gevallen gebeuren door de polders rond Amsterdam onderwater te zetten door middel van inundatie. Rondom onder andere de belangrijke toegangswegen werden forten gebouwd en in het geval van Spaarndam waren dit de forten: "Fort bezuiden Spaarndam" en "Fort benoorden Spaarndam" Tijdens het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd er tussen de twee forten in het kader van mobilisatie een zogenoemde "Voorstelling" gebouwd. De bouw van deze stelling is in 1916 begonnen en bestond rond 1918 uit een tachtigtal bomvrije schuilplaatsen bestaande uit 3 verschillende types. Door het beëindigen van de Eerste Wereldoorlog is men ook gestopt met de bouw van deze stelling en sindsdien ligt deze er verlaten, maar nog steeds compleet bij.

Kazematten Spaarndam 1916 - 1918
Eerste Wereldoorlog
Stelling van Amsterdam
Sector Sloten - Groep Halfweg - Vak SpaarndamKazemat 1
Kazemat 2 
 Kazemat 3
Kazemat 4


 Kazemat 5


 Kazemat 6
 Kazemat 7
 Kazemat 8

 Kazemat 9
Kazemat 10 
 Kazemat 11
 Kazemat 12 Kazemat 13 Kazemat 14

 Kazemat 15